Det nye medie-startup: Tyngdepunkt
Anders Schäffner
51

Hej Anders,

Meget spændende tiltag! Og et koncept hvor der er meget plads til udvikling— som du selv er inde på.

Føljeton har det i en meget simpelt tekst form i sit nyhedsbrev, hvis du har set det? Noget med “Det bedste vi har læst” og “Det bedste vi har set”. Det er selvfølgelig bare en lille del af deres daglige nyhedsformidling, og ikke et koncept/produkt i sig selv. Men finder det dog meget sjovt at læse.

For at jeg kommer til at bruge Tyngde, så skal det være de 3 vigtigste nyheder om de emner JEG interesserer mig for. Hvis jeg får 3 nyheder om emner jeg er komplet ligeglade med, så er det bare et irritations moment. Men hvis jeg kunne vælge hvilke områder jeg ville have de bedste nyheder indenfor, så ville jeg føle at Tyngde var uundværlig, og det er vel dét man gerne vil opnå? :-)

I øvrigt kunne jeg godt tænke mig at vide hvem/hvad der “bestemmer” om en nyhed er den vigtigste og hvilket indhold, der er bedste? Er det en personlig holdning? Er det statistikker om mest læste artikler? Eller noget helt tredie?

Jeg ønsker dig god vind — nye tiltag i mediebranchen er altid velkomne!

Dbh

Daniel

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.