А чоловіча дружба не має стосунку до окситоцину?
Andriy Kosetsky
1

Ні, чоловіча дружба нейрофізіологічно основана на спільному досвіді, і чоловікам важливі адреналін та серотонін, що виділяються при речах, що разом вони роблять

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.