Не зрозумів, чому “сумно”? Якщо б не виділявся від стресів, то було б краще?
Andriy Kosetsky
1

“Сумно” тому що це підсилює материнську поведінку, породжує зацикленість на дитині, і бажання піклуватись і не розлучатись ф як наслідок, ще більше сприяє соціальній ізоляції чи ігноруванню партнера.

До того ж, раніше говорили про окситоцин виключно як супутник чогось хорошого, “лебеді матринства” оте все. Наче що його більше, то мамі краще. Але вперше саме в дослідженні молодих мам виявилось, що ні, що він може бути наслідком стресу і супутником депресії.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.