А ви писали шось про оцю моду на безглютенову жрачку?
The NodDeat
1

Я пишу про чай із цукром чи гречку більше як про образи, ніж про конкретні речі. Я трохи писала про глютен в контексті одного вірусного поста, де в дитини з діагнозом аутизм без глютену сталося дивовижне зцілення — ”про аутизс, хліб і молоко”. Є певний відсоток людей із целіакією, яким треба уникати глютену. Воно або є, або нема. Здоровій в цьому плані людині не варто витрачати гроші на все безглютенове. Але його ж так гарно продавати. Кіноа чи амарант коштують дорого. В деяких продуктах а пріорі нема глютену, як в не-білому пиві, але його позіціонують як безглютенове і стрижуть купюри. В Швейцарії продають українську гречку, але тут мало хто готує щось в принципі.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.