Maak een punt. Zet een punt. Lees over korte antwoorden. En een plaid is een kleed!

Het zonnetje scheen. Voor jou en mij.

Allereerst wil ik je bedanken. Ik? Ja jij!. Voor het lezen van mijn korte verhaaltjes. Te gek! Voor jullie doe ik dit. Heus niet om mijn eigen ego te strelen. Nee, voor jou en voor jou en jij ook!. Duizend maal dank! Dan nu het volgende:

Och och och. Wat een weertje was het van het weekend he!? Zo lekker. Zonnetje. Capputje. Heurlijk. Lekker wandelen in het bos. De rust opzoeken. Dacht ik, mijn buurman en nog 10.000 Utrechters. Naar pannenkoekenhuis Rhijnauwen om een lauwe pannenkoek weg te kauwen. Allemaal op hetzelfde bospad. Met buggy's beuken. Met rollatoren gooien. Heerlijk rustig.

“Neem ff een plaid mee!!”, schreeuwt een rusteloze dame van buiten door het pannenkoekenhuis. De Dame: “EEN PLAID!!” Ze moet op een vochtig bankje plaatsnemen in de schaduw want de rest van het terras is bezet. Dat maakt haar nog meer rusteloos. Zeg maar gerust: Enorm chagrijnig. Opnieuw een schreeuw: “ZE LIGGEN OP HET HOEKJE!!” Blijkbaar was haar partner naar binnen om alvast te bestellen en werd hem geacht een plaid mee te nemen. Om haar bips droog te houden. Een plaid is trouwens een kleed. Doe niet moeilijk. Het is gewoon een kleed. Punt.

De rusteloze vrouw was niet de enige die de stress van alledag moeilijk los kon laten in Rhijnauwen. Veel mensen waren aan het mauwen. Ik ging er eens goed voor zitten. Eén ding viel me op in alle discussies, onenigheidjes en emoties: We zijn niet echt goed in een punt zetten. Op een gegeven moment is het klaar. Je hebt een punt gemaakt. Zet die punt dan ook. Geef elkaar een knuffel en vervolg je weg.

Ik ben precies zo, als ik emotioneel ben. Het lukt me niet. Een punt zetten.

In één van mijn eerste blogs schreef ik over de podcast. Dat die me zo wakker had geschud. In het interview was ik gespannen en dan ga ik praten. Heel veel praten. Ik moest in Rhijnauwen weer aan het interview denken. Dat ik zo moeilijk een kort antwoord kon geven. Meer mensen hebben hier dus last van. Voor al die mensen en ik:

Hele korte antwoorden die ook goed zijn. Sommige kun je gebruiken in ruzies op mooie dagen in het bos. Anderen kun je gebruiken in gesprekken, discussies of bijvoorbeeld podcasts.

 • Weet ik niet
 • Geen idee
 • OK
 • Bedankt
 • Rot op (NSFW)
 • Ja
 • Nee
 • Je hebt gelijk
 • Wat?
 • Oh hoorde ik het toch goed
 • Doei.

Ik ga wat meer korte antwoorden geven. Hopelijk heb ik dan wat tijd over. Om van het zonnetje te genieten. Als dan alle mensen die een plaid willen ook hun mond houden. Te gek!

Tot morgen. Dan een stuk over… Geen idee nog :D Doei!

Mocht de rusteloze dame dit lezen: Als u een KLEED wilt voor uw bips. Loop dan zelf even naar binnen. Ik houd uw plekje wel bezet.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.