Українська вища освіта — мертва. Тримайтесь від неї подалі.
Dmytro Semenov
886106

Стаття має окремі вдалі тези, що сподобалися, про деяких тіток-викладачок, які самі не знають про що говорять — так, дійсно в системі внз такі є. Я сам викладач і був студентом. І знаю, як викладають деякі колеги.

Але:

  1. професіонала бухгалтера тільки на одних курсах бухгалтерського обліку не зробиш! Якщо курси й дали знання теорії обліку, 1С та Medoc, але бухгалтеру ще б треба — знання Excel, оподаткування, хоча б базові знання про аудит, внутрішньгосподарський контролю, МСФЗ, уявлення про фінансовий аналіз, економіку підприємства, уявлення про економіку на макрорівні, чому й що і як регулюється податками і зборами. Розуміння того, що і чому він робить у своїй бухгалтерії. Це все курси не дають.
  2. онлайн-освіта — далеко не всім підходить. І не знайдете ви по кожному напряму актуальні курси, особливо для певних українських реалій. Це не може бути повноцінною заміною університетської освіти.
  3. Бухгалтера, який веде пару-трійку ФОП без вищої освіти можна зробити після школи.. А от головного бухгалтера великої компанії… Доведеться побігати йому на багато курсів, мабуть.

В цілому стаття на 2 бали з 5.

Like what you read? Give Viktor a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.