Kampanyalarda harcanan para nereden geliyor?

Bir siyasi parti broşürlerini kimlerin parasıyla basar, seçim otobüsüne koyduğu benzini hangi kaynakla öder? Bu harcamalar denetlenir mi ve bu işi kim yapar? Gelin birlikte bakalım, siyasi partiler seçim kampanyalarında harcadıkları paraları nereden elde ediyor:

Kendilerini, politikalarını anlatmaları, seçim dönemlerinde kampanya yürütmeleri için siyasi partilere para gerekiyor. Bu paraların kaynaklarının neler olduğu 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda tek tek listelenmiş.

  1. Hazine yardımı — 2011 Genel Seçimlerinde %7 ve üzeri oy alan tüm siyasi partiler Hazine yardımından yararlanıyor. Bu oranın altında kalan partiler ya da seçimlere siyasi parti olarak girmeyen ama Meclis’te temsil edilen HDP 2015 seçimlerinde Hazine yardımı almıyor. 2014 yılında yapılan değişiklikle Hazine yardımı için gerekli olan oy oranı %3’e indirildi ama Seçim Kanunu gereği bu kural 2015 seçimlerinde uygulanmıyor. 2015 Genel Seçimlerinde Hazine’den 3 siyasi partiye — AK Parti, CHP ve MHP — toplam 530 milyon TL’yi aşan bir kaynak aktarılacak. Son seçimlerde aldıkları oy oranına göre, AK Parti 302,7 milyon TL, CHP, 157,2 milyon TL, MHP ise 78,2 milyon TL Hazine yardımı alacak.
  2. Bağışlar — Özel ve tüzel kişiler de siyasi partilere yardım yapabiliyor. Maliye Bakanlığı bunun üst sınırını her sene belirliyor. 2014 yılı için üst sınır 31. 917 TL olarak belirlendi. Partiler bu bağışların kaynaklarını kamuoyuna açıklamak zorunda değil.
  3. Diğer Kaynaklar — Siyasi partilerin diğer mali kaynakları ise parti üyelerinden alınacak giriş ve üyelik aidatı; parti milletvekillerinden, milletvekili aday adaylarından alınan aidatlar; parti bayrağı, flama, rozet satışından elde edilen gelirler; parti tarafından düzenlenen balo, eğlence ve konserden sağlanan gelirler; parti mal varlığından elde edilen gelirlerden sağlanıyor.

Genel seçim kampanyasının finansmanındaki asıl sorun ise bir denetim olmaması. Adayların gelir kaynakları ve harcamaları denetlenmiyor. Siyasetin finansmanının boyutları tahmini olarak hesaplanabiliyor. Kısacası seçimlerde oy verdiğimiz adayların seçimlerde harcadığı paranın nereden geldiğini, ne kadar harcadığını bilmiyoruz.

Kampanya gelir ve harcamaları denetimsizken, Anayasa Mahkemesi her yıl siyasi partileri denetliyor. Anayasa Mahkemesi denetimi “eldeki bilgiler ve sunulan belgeler” çerçevesinde yapılıyor, yerinde inceleme ise yapılmıyor. Yerinden inceleme olmayınca, olası yasa dışı finans kaynağı açığa çıkmıyor.

Partilerin yerel örgütlerinin hesapları da genelde denetlenmiyor. Ayni ve nakti yardımların toplam tutarı ve harcamalar büyük oranlarda kayıt edilmiyor ve denetlenmiyor.

Tüm bunları alt alta koyduğumuzda karşımıza bir sonuç çıkıyor: siyasetin demokratikleşmesi ve siyasete gelen para arasında doğrudan bir bağ var. Çünkü gelen paranın kaynağı ve ne kadar harcandığı belli değil; bu da adaylar arasında adil ve eşit rekabeti mümkün kılmıyor. Siyasi partiler ve adaylar mali kaynaklarını açıklamadığında ise, seçildiklerinde farklı çıkar gruplarının etkisine açık hale geliyor.

Siyasetin, özellikle de kampanya dönemlerinde yapılan harcamaların kamuoyuna anında açıklanması yani şeffaf olması, düzenli denetimlerin yapılması için biz vatandaşların talep etmesi çok önemli. Bunun nedeni de seçilenlerin görev başına geldiklerinde kendilerine mali kaynak sağlayan kişi ya da grupların önceliklerine göre değil, seçmenlerin gündem, talep ve gereksinimlerine göre hareket etmelerini, politikalar üretmelerini garanti altına almaktır.

Denge ve Denetleme Ağı’nın yürüttüğü “Aramızda #ParanınLafı Olsun” Kampanyası ile ilgili ayrıntılı bilgi için: paraninlafi.birarada.org

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.