Proje koordinatörü arıyoruz!

Önümüzdeki dönem çalışmalarımız için teknik ve uzmanlık hizmeti sunan birimde görev alacak bir proje koordinatörü arıyoruz!

Pozisyonun göre süresi, fonun süresi ile kısıtlı.

Görev yeri Ankara.

İlgilenen ve gerekli özelliklere sahip olan adayların özgeçmişlerini, 14 Ekim 2016, Cuma günü saat 17.00’ye kadar dengevedenetlemeagi@birarada.org adresine göndermeleri için sabırsızlanıyoruz!

Proje Koordinatörü

Denge ve Denetleme Ağı, önümüzdeki dönem kampanyaları ile, kurumsal reform süreçlerinin katılımcı ve kapsayıcı olmasına katkı sunmak adına savunuculuk faaliyetleri yürüterek (toplantılar, akademik çalışmalar vb.) katılımcı yöntemlerle öneriler geliştirecek. Proje Koordinatörü tüm bu çalışmaların düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu olacak.

İş Tanımı

• Denge ve Denetleme Ağı’nın ilgili gruplarıyla birlikte çalışarak, kampanya süresince düzenlenecek tüm aktivitelerin genel çerçevesinin belirlenmesi, organizasyonların düzenlenmesi

• Toplantı raporları, toplantı gündemleri, konuşma notları da dahil olmak üzere, içeriğe ilişkin tüm yazılı materyalin hazırlanması

• Faaliyet bütçelerinin hazırlanması ve takip edilmesi

• Tüm taraflarla kurulacak iletişimin düzen ve koordinasyon içinde yürütülmesi

Aranan Özellikler

• Üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerinden mezun olmak ve benzer bir projede en az üç yıl boyunca görev almış olmak

• Anayasa, kurumsal reform, demokratikleşme gibi alanlarda çalışan uzmanlar, akademisyenler ve ilgili paydaşlar hakkında genel bilgi sahibi olmak

• Ülke ve siyaset gündemine hakim ve gelişmeleri analiz edebilme becerisine sahip olmak

• Farklı çevrelerden, farklı siyasi görüşlere sahip Ağ üyeleri ve teknik birimle uyum içinde çalışabilmek

• Farklı işleri bir arada yürütebilmek ve zamanında tamamlamak

• Bilgisayar programları ve uygulamalarını mükemmel düzeyde kullanmak

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.