Başlangıç

İnsan bazen geçmişe dönerek başlar ya da hep geçmişe dönerek başlar ;

Rusya’da küçük bir kulübe. Etrafı boş bir arazi, daha doğrusu tarlalarla çevrilmiş. İçinde uzunca saçlı, sarışın bir genç ile 8 yaş civarında gezinen renkli gözlü bir ufaklık var. Genç, tahıldan yapıldığını sandığım, kafamızdaki saça benzer bir şeyler atıştırmakta. Bunu yaparken de, çocuğa hayatta yapmaktan en çok zevk aldığı şeyin bunu yemek olduğunu söylüyor. Çocuk ise cevap olarak yaşamda bundan çok daha zevkli şeylerin olduğunu, kendisini aldatmaktan vazgeçmesi gerektiğini söylüyor. Gencin cevabı ise belirsiz.. Bu andan sonra gencin arkadaşları geliyor ortama. Arkadaşlarının bir jeep’i var. Çoğu da hippi tiplere benzemekte. Sonra genci de alarak hep beraber başka bir kulübeye benzer yere gidiyorlar. Kulübeye vardıklarında tabanı kazmaya başlıyor ve çok geçmeden tabanın altından 1 metre boylarında, siyah renkli, başsız ve ayaksız bir hayvan çıkartıyorlar. Grubun önderi olduğu anlaşılmakta olan adam, yeni rotanın çöl olduğunu söylüyor. Çölde bir yer buluyorlar ve hayvanı kumların üstüne bırakıyorlar. Bu andan sonra çöldeki tüm hayvanlar, bütün heybet ve acımasızlıklarıyla getirdikleri zavallı hayvana saldırıyorlar. Bunun üzerine reis, yemin hayvanlar tarafından yenmesinin doğal olduğunu, diğer aç hayvanların onun üzerinde hak sahibi olduğunu belirtiyor. Sonra her nasılsa grubumuz oradan ayrılıyor ve yemyeşil çimenlerin olduğu bir sahne beliriyor. Hepimiz orada sessizce oturuyoruz. Reis bana dönerek, tanrıya inancın boş olduğunu, insanların sıcak bir yanılsamaya tutunarak kendilerini kandırdıklarını anlatıyor. .

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.