DESIGN DIN EGEN PLAKAT VÆG | UGE 1

En plakat kan fungere helt fint alene. Den kan endda også fungere med andre plakater som ikke nødvendig passer sammen i størrelses forholdene. En plakat på 50x70cm kan godt passe sammen med 2 mindre plakater på 30x40cm og endda 20x30cm.

En sort ramme, kan også fungere godt med en træ ramme, eller hvid ramme. Det handler om det udtryk du gerne vil vise, og den stil du gerne vil have til udtryk i dit plakat univers.

UGE 1. NATUR MØDER POSITIVITET

Inspiration til plakat væg | UGE 1

Fra venstre mod højre

  1. The Believe i størrelse 30x40cm i hvid ramme.
  2. Route 66 i størrelse 50x70cm i træ ramme.
  3. The Sea i størrelse 70x100cm i sort ramme. ( kan speciel bestilles)
  4. The Green Forest i størrelse 50x70cm i sort ramme.
  5. The Smile i størrelse 30x40cm i hvid ramme.
Alle plakater er fra www.kasperbenjamin.com
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.