Curriculum Vitea

Als je gaat solliciteren, dan benadruk je al je goeie kanten. Maar de slechte die verzwijg of ontken je.

Is het niet raar dat in de loop van de tijd ik ben gaan denken Diabetes verzwegen dient te worden. Dat dat een heel groot minpunt is voor iedereen. We nemen liever een gezond iemand aan, dan iemand met Diabetes.


Maar aan de andere kant is het in deze tijdsgeest wel handig als je kan multitasken. Tegenwoordig is de werkdruk hoger en de telefoontjes, mailtjes en vergaderverzoeken vliegen je om de oren. Is het dan in zo’n geval niet heel erg gunstig om Diabetes in de strijd te gooien? Door gewoon te zeggen: ik manage al bijna 10 jaar lang onophoudelijk mijn ziekte. Ik tel alle koolhydraten, ik reken uit hoeveel insuline nodig is en ik let op alles wat mijn bloedglucose kan veranderen. Ik ben wat dat betreft echt een workaholic, ik stop niet voordat ik tevreden ben. Dat betekend dat ik elke dag dus wel eens op mijn spreekwoordelijke bek ga, maar dat ik desondanks ook iedere dag weer opnieuw opsta en met frisse moed weer verder ga.

Als je dan eens kijkt naar alles wat ik heb kunnen combineren met die fulltime baan. Het is ongelofelijk hoe dat überhaupt mogelijk is.

Probeer jij maar eens je hobby, school, werk, vrienden, familie, persoonlijke hygiëne en een extra 24/7 fulltime taak met elkaar te combineren. Ook ben ik erg benieuwd of het bij jou dan net zo discreet gedaan kan worden zoals ik dat doe. Want de bus blijft echt niet wachten bij de halte tot jij klaar bent met meten. Of je collega’s willen nu vergaderen en dat je last hebt van een hypo komt nu even niet uit.

Bij mijn eerstvolgende sollicitatie zal ik dit onthouden. Ik zal het punt zeker opnoemen. Maar of het ook positief uitpakt?..

Like what you read? Give law a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.