PARIS

Posledný zlatistý lúč svetla v mojej izbičke mi vždy vyčaroval úsmev na tvári
Z pouličných stánkov tiahnucich sa pozdĺž Seiny až k Notredamu neodídete s prázdnymi rukami. Ceny sú tam tiež jedny z najlepších.
Pre fotku Champs-Élysées sa musíte postaviť do stredu prechodu.
Železná pani z rôznych uhlov. Myslím, že ak k nej prídete z hocijakej strany, zážitok bude vždy iný.
Parížske cintoríny boli jedným z hlavných miest, po ktorých som sa chcela tento rok túlať. Edith Piaf, Oscar Wilde, Jim Morrison, Debussy, Chopin, Monet…
Nová štvrť mesta — La Defense
Piaf
Noc na Montmartri
Policajný zásah pred Moulin Rouge
Policajný zásah pred Moulin Rouge
Versaillské fontány s dobovým hudobným podmazom
Paríž je najkrajší v noci.
Like what you read? Give Redhead on the road a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.