THEORY: Death Penalty as a Form of Population Control

Para sa mga bansang katulad ng Pilipinas na isa sa pangunahing problema ang overpopulation, makabubuti ang pag-implement ng death penalty as a form of malthusian population control. Upang maging mas epektibo ito, kailangang dagdagan at palawigin pa ang mga criteria kung saan magiging pasok ang isang bilanggo sa parusang kamatayan. Ilan sa mga naiisip ko na maaaring idagdag sa mga bilanggong kwalipikado para sa bitay ay mga bilanggo na:

• May malubha o nakahahawang sakit (euthanasia). Mas makatitipid sa gamot ang gobyerno at ang pamilya ng bilanggo kung bibitayin na lamang ito.
• Repeat offenders. Ang pagkakaroon ng repeat offenders ay senyales na walang pangil ang batas kaya't hindi takot umulit ang mga ex-convict. Insulto ito sa isang bansa.
• Mababa ang IQ. Mas mahirap baguhin ang pananaw ng mga mabababa ang IQ at sila rin madalas ang paulit-ulit na gumagawa ng krimen. Madalas sila rin ang pumapayag maging henchmen o hitman ng mga mayayamang masterminds.
• May mga kapatid na hindi bababa sa dalawa (unnecessary offsprings). Basic concept na ito ng bloodline preservation. Self-explanatory.
• Ulila (orphan). Since wala namang kamag-anak (o asawa) sa labas na maghihintay sa paglaya niya ay dapat na rin siyang bitayin. Ang mga ulila ang kabilang sa karamihan ng bilanggo na hindi lumalaki nang tama lalo na kung sa lansangan sila tumanda.
• Walang iiwang malaking pera sa bangko na maaari niyang balikan pagkalaya. Tendency is maging kriminal ulit siya pagkalaya out of poverty.
• May malaking pera sa banngko subalit kwestiyonable kung saan ito galing. Ia-absorb bilang pondo ng gobyerno ang pera niya matapos siyang bitayin.
• Isang magulang na lahat ng anak ay above 18 years old na at walang karamdaman ang kanilang mga anak (unnecessary parent).
• Foreigner. (Kailangang bitayin lahat ng kriminal na foreigners upang hindi nila baliwalain ang kapangyarihan ng bansa.)
• May history ng expression of hatred/contempt towards policemen/the government lalo na sa social media accounts ng bilanggo. Nangangahulugang utak kriminal talaga ito at walang balak magbago kahit ikulong.
• Tatanggap ng parolya. Palalayain sila accordingly pero ima-manhunt din agad. Lalo na ang mga palalayain dahil tumanda na nang husto. Bukod sa taliwas ito sa konsepto ng reclusion perpetua ay dadagdag pa sila sa magbebenepisyo as senior citizens, aalagaan sa home for the aged at mahihirapan lang din silang mag-adjust habang papahina na ang kanilang katawan. Hindi na rin makakapagtrabaho. In other words, pabigat na lang sila sa lipunan.
• Matatakaw at mabilis ang metabolismo. Pabigat sila sa pagba-budget para sa expenses allotted for prison(er)s. Kawawa rin ang mga inaagawan nila ng pagkain.
• Kamag-anak ng politiko at sikat na tao, o mga politiko at sikat na tao mismo. Ito ay upang i-discourage ang kanilang mga tagahanga na sundan ang kanilang mga yapak.
• Mga kasapi ng kulto na naniniwalang ang kamatayan ay pagtawid patungo sa paraiso. Let's just say we're doing them a favor.
• Mga journalists, writers, etc. Sila kasi ang mga may kakayahang baliktarin ang mga kuwento lalo na kapag nakalaya sila. Tiyak na babaliktarin nila ang gobyerno/pulisya kaya't ang kanilang mga mambabasa ay magagalit/mapa-praning sa gobyerno nang walang dahilan.
• Mga may history ng tangkang pagtakas mula sa kulungan.

Sa karagdagang bilang, lahat ng magpapasa ng panukala upang i-abolish ang death penalty ay kailangan ding hatulan ng parusang kamatayan.

Sa rami ng mga ito ay tiyak na mababawasan ang mga kriminal, krimen at ang populasyon ng bansa.


[April 21, 2017 | AnotherJohnDoe]