Sosyal medyadaki itibarınızın distilasyon yöntemiyle ve hakkınızdaki içeriklerin istediğiniz doğrultuda şekillendirilmesi, sürecinin yanında online kriz yönetimi konusu da markanızın internet ortamındaki görünürlüğü açısından oldukça önemlidir.

sosyal-medya-kriz-yonetimi-nedir

Kriz, beklemediğiniz bir anda ortaya çıkan, acil olarak halledilmesi ve yönetilmesi gereken ve çoğu zaman sizin açınızdan negatif görünen bir durumdur. Fakat doğru taktiklerle bu negative durumu avantaja çevirmek ve sonucundan maksimum faydayı elde etmek oldukça mümkündür. Eğer ortada bu şekilde bir durum var ise dikkat edilmesi gereken en önemli faktör en kısa sürede en mantıklı adımları atabilmektir.

Bu adımları atabilmek için de online kriz yönetimi planları devreye girmelidir. Bu planlar genellikle önceden üretilmiş kriz senaryoları doğrultusunda geliştirilmiş stratejiler ve o stratejilere dayalı olarak alınan anlık ve hızlı kararlardan oluşur. Bu kararların temel hedefi, krizi yaratan hakkınızdaki olumsuz içerikleri olabildiğince hızlıca ortadan kaldırmak veya pozitif bir hale getirmek, ya da olumsuz yorumlarla ustaca baş etmektir. Sonuç olarak hem istenmeyen kriz durumları başarılı bir şekilde halledilir, hem de markanızın internet ortamındaki görünürlüğü daha da iyi bir hale gelir.

online-itibar-yonetimi-nedir

Günümüzde sosyal medyadaki görünürlüğün markaların itibarı ve dolayısıyle ulaşmak istedikleri amaçlar bakımından ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu sebepten dolayı online kriz yönetimi sosyal medyada istediğiniz yere gelebilmeniz için kesinlikle ihtiyacınız olan planlar, stratejiler ve aksiyonlar bütünüdür demek yanlış olmayacaktır.

Originally published on Wordpress

Like what you read? Give Distile.com.tr a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.