Sosyal Medya Hesaplarından Fotoğraf Kaldırma

Distile.com.tr
May 2 · 2 min read

Sosyal Medya
Hesaplarından Fotoğraf Kaldırma

İnternet ortamında en çok ziyaret
edilen ve paylaşım yapılan yerlerden birisi de sosyal medya platformlarıdır.
Akıllı telefonların yaygınlaşması ve herkesin artık internet kullanıcısı haline
gelmesi ile birlikte ortaya farklı sorunların da çıkmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar
zamanla insanların başına dert olabiliyor. Özellikle de bu fotoğraflar sahte
hesaplar üzerinden açılarak çok farklı kitlelerin gözü önüne serilmesi son
derece sıkıntılı bir süreç ortaya çıkarıyor. Paylaşılan fotoğraflardan
rahatsızlık duyulduğu takdirde Distile Danışmanlık firması olarak insanlara
profesyonel hizmet veriyoruz. Hizmetlerimiz içerisinde fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılması da bulunuyor. Sizin
şifresini unutmuş olduğunuz hesaplar da dâhil olmak üzere hemen her türlü
ortamda yayınlanmış olan tüm haber, içerik ve fotoğraf bilginizi kaldırmak için
hizmet veriyoruz.

Sosyal Medyada Size Ait Fotoğrafları Kaldırabilirsiniz

Her ne kadar başka insanların
hesaplarında paylaşılmış olsa da Distile Danışmanlık olarak gerekli koşullar
çerçevesinde o fotoğrafları kaldırma yetkimiz bulunuyor. Gerekli çalışmaları ve
araştırmaları yaptıktan sonra ilgili kurumlara başvurarak bu paylaşım ve
fotoğrafları kaldırarak kişi gizliliğinizi güven ortamına alıyoruz. Sosyal medya fotoğraflarının kaldırılması
işlemi
için alanında uzman bilişim ekipleri ile hizmet veriyoruz. Böylece
sizler de kendinizi ve size ait fotoğrafları güvene alabiliyorsunuz. Firmamız
bu fotoğrafları kaldırdığı gibi bir daha yayınlanmasına da müsaade etmiyor.
Böyle durumlarda kendinizi zor durumda bırakmanıza ya da insanlardan kaçmanıza
gerek yok.

Sosyal Medyadan Korkunuz Olmasın

İnsanlar sürekli olarak fotoğraflarının çalınmasından ve çeşitli ortamlarda yayınlanmasından şikâyet ediyor. Ancak bu durum karşısında tam olarak da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Distile Danışmanlık firmamız bu konuda insanlara aradıkları güvenilir hizmeti veriyor. Firmamıza başvuran müşterimiz bizlere gerekli bilgileri verdikten sonra çalışma ekiplerimiz kapsamlı bir çalışma başlatıyor. Bu çalışmalara başlayabilmek için paylaşılan fotoğrafın içeriği ve hangi hesaplarda yayınlandığını bilmemiz gerekiyor. Bununla birlikte araştırmalarımız bunlarla kalmıyor. Bu fotoğrafların başka mecralarda yayınlanıp yayınlanmadığını da araştırıyoruz ve sizleri birçok sıkıntıdan kurtarıyoruz. Kaldırılmasını istediğiniz fotoğraflar varsa çok fazla uğraşmanıza ve kendinizi riske atmanıza gerek yok.
0850 885 10 12 hattından bizlere ulaşın bizler sizin sosyal medya sorunlarınızı çözeriz.


Originally published at Distile.

Distile.com.tr

Written by

Distile, internet üzerinden kaldırılmasını istediğiniz içerikleri, medya ilişkileri, uluslararası hukuk ve uzman teknik ekip ile hızlıca sonuca ulaştırmaktadır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade