Suçsuz Olduğum Halde Haberlerim Duruyor, Nasıl Kaldırabilirim?

Distile.com.tr
May 3 · 2 min read

Suçsuz Olduğum Halde
Haberlerim Duruyor, Nasıl Kaldırabilirim?

İnternet ve haber mecralarında
insanlar hakkında bazen aslı olmayan ya da haksız yere yayınlanmış haberler
çıkabiliyor. İlk etapta tam olarak araştırılmadan yayınlanan bu haber, görsel
ve içerikler insanların zaman içerisinde yıpranmasına neden oluyor. Çevrelerinde
bu haberlerin etkisinden olumsuz şekilde insanlar haberlerin kaldırılmasını
talep etmek için firmamıza başvurabilirler. Firmamız bu konuda son derece titiz
çalışma gerçekleştirerek suçsuz olmanıza
rağmen yayınlanmış haber
ve içerikleri kaldırma işlemini gerçekleştiriyor.
Profesyonel bilişim ekiplerimiz sizin hakkınızda yayınlanmış olan ve kişi
gizliliğinizi tehdit eden her türlü haber içeriğinin kaldırılması için sizlere
hizmet veriyor. Firma çalışanlarımız bu konuda son derece titiz olup hızlı şekilde
istediğiniz haberlerin kaldırılmasını sağlıyor.

Asılsız Haber Kaldırmak İçin Güvenilir Adres

Distile Danışmanlık firmamız
insanların kişi güvenliği ve özel hayat gizliliğine önem veren bir firmadır. Bu
alanda insanlara yapılan her türlü saldırı durumunda ya da haksız haber paylaşımı durumunda insanlara hizmet veriyoruz.
Hizmetlerimiz her insanı kapsıyor. İnsanlık onuruna ters düşen ya da olmayan
durumların varmış gibi gösterilerek çeşitli mecralarda haberlerin yayınlanması
karşısında firmamız profesyonel destek sunuyor. Hakkınızda çıkan tüm haberler
ve yayınlanan fotoğraflar için firmamızdan destek alabilirsiniz. Bu işlemleri
yasal çerçevelerde işin uzmanı olan insanlar ile birlikte çözüyoruz. Bununla
kalmıyoruz ve hakkınızda bir daha bu tarz bir haberin bir daha yayınlanmasının
da önüne geçiyoruz.

Hakkınızda Çıkan Haberlerden Korkmayın

Hakkınızda ne tür bir haber yayınlanırsa yayınlansın bu haberleri asılsız olduğu müddetçe kaldırtma şansınız var. Distile Danışmanlık olarak insanların her mecrada yayınlanan ve insanları rahatsız eden haksız haberlerin kaldırılması işlemini yapıyoruz. Bu haberlerin kaldırılması için müşterilerimizden gerekli bilgileri istiyoruz. Bu bilgiler ışığında onların hakkında çıkan tüm haberleri araştırıyoruz ve rahatsız edici içeriği olan haberleri kaldırmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Yalnızca kaldırmak için değil aynı zamanda tekrar paylaşılmasını da önlüyoruz. Firmamızdan hizmet almak isterseniz
0850 885 10 12 nolu hattan bizlere ulaşabilir ve her türlü haber ve içerik kaldırtma işlemi için bizden destek alabilirsiniz.


Originally published at Distile.

Distile.com.tr

Written by

Distile, internet üzerinden kaldırılmasını istediğiniz içerikleri, medya ilişkileri, uluslararası hukuk ve uzman teknik ekip ile hızlıca sonuca ulaştırmaktadır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade