7 Followers

7 Followers

 • THF

  THF

  See you

 • Rajaram K

  Rajaram K

 • Mahmut TEKER

  Mahmut TEKER

 • Taslina Anggreini

  Taslina Anggreini

 • Maheshwar

  Maheshwar

  DBA @ Oracle https://www.linkedin.com/in/maheshwar-g-07b32b16/

 • Esen Bahar Türk

  Esen Bahar Türk

  Her gün kendini geliştirmeye çalışan bir bilgisayar mühendisi ve aynı zamanda kalite yönetimi yüksek lisans öğrencisiyim. Bilgilerimi paylaşmayı seviyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store