Kunst uit de bus

Horacio Salinas (Conceptual art)

Waarom is dit kunstwerk de muur in je kamer waard? Het is een eenvoudig kunstwerk, maar er zit meer achter. Jongeren zouden dit kunstwerk sneller in hun kamer hangen. Tenzij je niet van de stijl houdt. De maker van het kunstwerk probeert te bewijzen dat graffiti ook kunst is. Je kan er iets mooi meedoen. Alleen wordt deze kunst te vaak geassocieerd met geweld, vandalisme, ….

Wat maakt het schilderij zo interessant? Door de verf als veren uit de bus te laten komen, laat hij de mooie kant van het product zien. Je kan het niet alleen gebruiken voor vandalisme, maar ook als een voorwerp om kunst mee te maken. De blauwe kleur toont aan hoe mooi graffiti kan zijn. Het zorgt voor een positieve sfeer op de foto.

Wat is het doel van de fotograaf? Hij probeert mensen te overtuigen, om dit voorwerp ook te gebruiken. Het is nu eenmaal iets wat kunst maakt. Daarom neemt hij ook lichtblauw als kleur. Een donkere kleur zou een negatief beeld van de graffitikunst tonen, want daar wordt het nog altijd mee geassocieerd deze dagen. Dat zie je ook aan de schaduw van de bus. Alleen wordt het negatieve op de foto overschaduwt door het positieve.

Is het de naam kunstwerk waard? Ja, het vertelt een verhaal. Eigenlijk is alles kunst, zolang er een verhaal aanwezig is. Het hoeft niet alleen een schilderij te zijn, maar het kan ook een foto, een bord of een muurtekening zijn. Daarom is deze foto een kunstwerk.

Drew Demey

Like what you read? Give Drew Demey a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.