Moslimwereld roept op tot klimaatactie

“De schepping van de hemel en van de aarde is groter dan de schepping van de mens, maar de meeste mensen weten het niet.”
(Koran 40:57)

Een paar maanden voor de klimaatconferentie in Parijs treden geleerden en milieuverenigingen uit de moslimwereld naar buiten met een oproep tot actie. Eerder uitte paus Franciscus in zijn encycliek “Laudato si” zijn ongerustheid over de opwarming van de aarde en de teloorgang van de biodiversiteit.

De academici bundelen hun standpunten in de Islamic Declaration on Climate Change. Het document is vooral een oproep tot samenwerking, maar richt zich ook rechtstreeks tot onder meer wereldleiders, burgers en bedrijven om de kar te keren en te werken aan een leefbare planeet.

De verklaring erkent dat de klimaatverandering die we momenteel meemaken, van een andere orde is dan de voorgaande klimaatveranderingen, en dat ze wordt veroorzaakt door de mens. De academici vragen zich af wat de volgende generaties van ons zullen denken, die we opzadelen met een “onteerde planeet als erfenis”.

Bijna 10 jaar na het Kyoto-protocol is er geen bal veranderd. Hittegolven, overstromingen en andere rampen zijn niet meer dan spectaculaire beelden op het avondnieuws. Oplossingen komen niet verder dan het droppen van plastiek ballen in een opdrogend waterreservoir. Armoe troef…

Het document stelt dat het “alarmerend” is dat er nog steeds geen nieuw akkoord op tafel ligt, maar besluit toch met een hoopgevende noot: “we kunnen misschien toch nog onze moeilijkheden overwinnen.”