Du học Na Uy miễn phí học phí — Đại học HBV

Du học Na Uy sinh viên quốc tế trên toàn thế giới hoàn toàn được miễn phí học phí, được cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn Châu Âu và tạo một môi trường phát triển tốt nhất về kỹ năng.

== > Xem thêm thông tin trường DU HỌC MỸ

Du học Na Uy miễn phí học phí tại Đại học HBV

Hiểu thêm về Đại học HBV

Là ngôi trường danh tiếng tại Na Uy, HBV cung cấp những chương trình học giảng dạy đa dạng chuyên ngành, kết hợp giữa nghiên cứu và lý thuyết tạo một môi trường trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Chương trình học tại HBV luôn có một sự đa dạng, các chuyên ngành nghiên cứu chuyên sâu giúp sinh viên hiều sâu hơn, rộng hơn về kiến thức chuyên môn, có một sự sáng tạo và nghiên cứu tốt hơn cho lĩnh vực lựa chọn.

- Chương trình cho bậc cử nhân được thiết kế với 37 chương trình học

- Chươn trình cho bậc Thạc sĩ được thiết kế với 28 chương trình học

- Chương trình cho bậc Tiến sĩ được thiết kế với 4chương trình học được công nhận

- Chương trình học 1 năm cho sinh viên chuẩn bị bước vào chương trình học bậc thạc sĩ

- Chương trình trao đổi quốc tế với 3 chương trình chính.

Học tập và thư giản cũng rất tuyệt về. HBV tọa lạc tại nơi thuận tiện cho đi lại và có nhiều chương trình vui chơi, tận hương không khí và thiên nhiên tuyệt vời tại Na Uy. Đặc biệt với những trò chơi thú vị như trượt tuyệt, chèo thuyền, …

Điều kiện du học miễn phí học phí tại HBV Na Uy

Để tham gia các khóa học chuyên ngành tại HBV sinh viên cần đảm bảo các tiêu chuẩn đầu vào cho từng chương trình học và những điều kiện căn bản để sinh viên đảm bảo tiến độ học tập và đảm bảo được chất lượng giảng dạy:

- Với chương trình Cử nhân: Sinh viên cần có chứng chỉ tiếng Na Uy — Vì tất cả chương trình học bậc cử nhân đều được giảng dạy bằng tiếng Na Uy, sinh viên cần hoàn thành năm 1 Đại học/ Cao Đẳng và theo học năm 2.

  • Với Chương trình Thạc sĩ: Sinh viên cần chứng chỉ tiếng Anh đạt IELTS: 6.0+, TOEFL 550 và đã hoàn thành tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng với kết quả học tập tốt.

Cụ thể và chi tiết hơn thông tin điều kiện, chuyên ngành trường và những cập nhật mới nhất xin liên hệ HOTLINE: 0909 731 646 — Email: info@duhocvic.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.