שונא רופאים

אני מסוג האנשים שמתקרבים כמה שפחות לרופאים, גם שאני חולה אני מעדיף לסבול בשקט ולחכות שיעבור זעם ורק שכלו כל הקיצים אני ניגש לראות רופא

אני גם משתדל כמה שפחות לקחת תרופות ומעדיף את תרופות הסבתא למינהן אבל הפעם היכתה בה התקררות ממש קשה , חום שיעול בלתי פוסק צמרמורות ולא היה מנוס מלגשת לקופת חולים ולראות רופא. כמובן שבתור הארוך לרופא אתה פוגש אנשים וסיפורים ותלונות על כך שאין מספיק רופאים, והטובים הולכים לרפואה הפרטית וצריך לדאוג טוב לכיסוי מתאים כי ביום שבאמת נצטרך נגלה שמה שאנחנו צריכים לא נכלל בסל הבריאות

בעודי נח במיטה עם כוס תה עם דבש החלטתי קצת לחקור את נושא ביטוח בריאות וקראתי כתבה נרחבת בנושא כאן http://rishon.mcity.co.il/?id=3201611140227293והאמת נראה לי שהפעם אני סוף סוף אדאג לעצמי לביטוח. אומנם אני באמת לא אוהב רופאים ו מקווה שלעולם לא אזקק להם אבל אין לדעת

רפואה שלמה

Like what you read? Give דובי בן דוב a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.