5 Redenen waarom voice op het punt van doorbreken staat

— Voice is het “nieuwe” kanaal van stemgestuurde services in je huis en auto. Zie “Wat is Voice, Amazon Alexa, Google Home en Apple Homepod”. —

Deze week ben ik naar Parijs voor de eerste Europesche conferentie over voice. Amazon is er, Google ook. De organisator is Smartly.ai, een maker van een Voice platform. Dat wat je nodig hebt om de stem applicaties te maken. Als opwarmer hier een overzicht waarom voice op doorbreken staat in Europa.

1: De ongelofelijke adoptie snelheid. In de VS is 16% adoptie in 3 jaar bereikt. Alleen web en mobiel komen in de buurt van dit soort adoptie snelheden. Intussen zijn de Google praatpalen te verkrijgen in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Ierland is er net net bij gekomen. Engels, Duits en Frans kunnen ze verstaan. Die van Amazon zijn in veel meer landen te verkrijgen. Doch voorlopig niet in andere talen behalve Duits. Verwachting is dat voor 2022 heel Europa in hun eigen taal kan praten met hun Amazon Alexa. Apple heeft net aangekondigd dat de Homepod in februari in de VS op de markt komt.

Europa is anders dan de VS wat wellicht tot een minder snelle adoptie zal leiden. Er is in Europa geen homogene markt. Hoewel, mobiel begon in de VS doch kwam juist van de grond in Europa. Dit kan ook met voice gebeuren.

Image for post
Image for post
Dat gaat snel

2: De natuurlijke interface. Ooit had ik Google Glass op m’n hoofd (het hoorde bij m’n werk...).Het was erg makkelijk tegen dat ding te praten. Ik stuurde berichten naar mijn vrouw dat ik onderweg was, vroeg om de route en stuurde mijn muziek aan. Dit was het eerste moment dat ik zonder een apparaat in mijn handen kon interacteren met technologie. Drie jaar geleden kwam Amazon Alexa in mijn huis. Het is de eerste gadget die vanaf dag 1 dagelijks gebruikt word. Zelfs mijn kinderen gebruiken het (en vechten er soms om). Ooit waren de TV en radio de dominate apparaten thuis, nu is mobiel en de iPad erbij gekomen. Voice is het volgende. Onderzoek onder voice gebruikers wijst uit dat zij hun oude apparaten minder gebruiken.

De stemgestuurde services zijn de meest natuurlijk interface met technologie. Geen afstandbediening, telefoon of iPad in je hand. Je zegt gewoon wat je wil doen, luisteren of kijken. Wat daarna komt? Een directe verbinding met je brein.

Image for post
Image for post
De interface evolutie

3: De grote drie hebben de middelen en de expertise. Amazon, Apple en Google hebben gezamenlijk zo’n $400 miljard op de bank staan. Daarnaast weten ze hoe je ecosystemen opzet en hardware uitrolt. Zij hebben de middelen en de expertise. Wat resteert is strategie en operatie. Wij -dan bedoel ik de bedrijven en de consument- kunnen er ons voordeel mee doen. De apparaten zijn goedkoop (vanaf €50) en goed gedocumenteerd om voor te ontwikkelen. Amazon heeft een special Alexa fonds van 100mln voor startups. Ze hebben al diverse investeringen en overnames gedaan. Naast de grote drie zijn Microsoft en Samsung ook bezig hun eigen variant te introduceren en ook zij hebben wel wat middelen en kunde tot hun beschikking.

Het kan niet anders dat de hoeveelheid geïnvesteerde middelen en kunde tot beweging gaat leiden. Aan ons om er op te surfen en de kansen te pakken: verhoogde top line (meer verkoop), vermindering van de bottomline (betere service) en betere NPS (Net promotor score, ‘wat je klanten van je vinden’, door op het juiste moment juist te reageren). Als consument en als bedrijf.

Image for post
Image for post
“Spaargeld”

4: Voice zit overal. Op de grootse electronica beurs in de VS, de CES, waren veel introducties van apparaten met Alexa en een andere voice-diensten. Logische integratie is met TV’s (kanaal switchen, volume, Youtube, Netflix) en ijskasten (voor recepten en kookwekker). Hoogtepunt (echt?) was de integratie in een toilet. Naast de hardware integraties is er de interactie gadget markt: dat wat voice kan aansturen. Dat zijn de sloten, deurbellen, gordijnen en lichten die je tot voor kort alleen met een app kon aansturen. Door deze aan te sluiten op voice zijn ze eenvoudiger in gebruik en relevanter voor de consument.

Met name Amazon is hard bezig om Alexa in veel apparaten te krijgen. Dat is slim. Zo krijg je snel een vergaande distributie. Ze bieden ook code aan waarmee fabrikanten direct in hun eigen software de stem interface kunnen intergeren. Zo komt voice overal.

Image for post
Image for post
“Alexa, spoel door”

5: Innovatie is nooit zo makkelijk en effectief geweest. Het ontwikkelen van stemgestuurde services voor je bedrijf is nieuw. Het is innovatie, en innovatie is inmiddels voor de meeste bedrijven een geoefende kunde. Management weet dat experimenten en verkenningen essentieel zijn om toekomst bestendig te zijn. Methodes zoals Design Thinking, Lean, prototype sprints en business model ontwerp hebben ze zich eigen gemaakt dan wel dat bedrijven er snel toegang tot hebben.

Een budget van €50k kan zonder schroom ingezet worden en resulteren in een PR waardig en bruikbaar prototype.

Image for post
Image for post
Innovatie race track

Het begin van het Internet, het web, emailmarketing, mobiel en Augmented Reality. Ik was er steeds bij. Met voice is het voor het eerst dat ik zoveel zie samenkomen om de potentie van het kanaal werkelijkheid te maken: De adoptie, de investeringen, de integraties, de distributie en de kunde om effectief te verkennen zijn er klaar voor. Nu jij nog.

Maarten Lens-FitzGerald / 0646333308 / maarten@mooreams.com

Wil je meer weten of aan de slag? Neem contact op of vraag naar de Voice Prototype Workshop. Krijg inspiratie, business case en een prototype .

Image for post
Image for post

Written by

I instigate movements that shape the future. Founder of Layar, Teamily, Open Voice & Voice Tak Group. Global head of Voice at Nodes Agency.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store