Kiermasz świąteczny,

Witajcie, zapraszam was na kiermasz świąteczny, który odbędzie się 6 grudnia w CP Anima.

Wieńce informacji znajdziesz na Facebooku.

Dowiedz się co nowego u mnie na blogu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.