Jak zweryfikować konto na Twitterze?
Paweł Lipiec
195

Na TT jest nieużywane konto. Ktoś się zarejestrował, ale nikt nie korzysta z niego według regulaminu TT, gdy ktoś nie korzysta przez 6 miesięcy z konta, jest automatycznie usuwane. Czy wiesz jak można, przejąć tę nazwę jako osoba prywatna? Bardzo mi na tym zależy.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.