Merhaba, bugün sizlere ionic 4 projesi için font yükleme adımlarını göstereceğim. Yüklemek istediğiniz fontu aşağıdaki adımları uygulayarak yükleyebilirsiniz. Projenin çoktan oluşturulduğunu düşünüyorum. Eğer ionic ile herhangi bir bilginiz yok ise buradan gerekli adımları izleyip bilgi edinebilirsiniz.

Ben fontum’u yüklemek için Google Fonts kullandım. Sizler de hemen hemen bütün fontlara buradan ulaşabilirsiniz.

Emre Akbaki

https:/www.emreakbaki.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store