​Nauka jest kobietą

O Marii Skłodowskiej-Curie słyszeli wszyscy, ale czy wiecie, kim były pierwsze Polki w świecie nauki? Swoją drogę naukową torowały sobie z trudem, przebijając się przez niezliczone „nie” konstytucji, uniwersytetów, pracodawców. Z tym większym szacunkiem przypominamy sylwetki niektórych z nich. A na spotkanie z Marią Skłodowską-Curie zapraszamy do Centrum Nauki i Techniki na ścieżkę „Rozwój wiedzy i cywilizacji”.

Anna Tomaszewicz Dobrska (1854–1918)

pierwsza Polka w historii, która otrzymała dyplom lekarza (1877 r. w Zurychu), jedna z inicjatorek powołania Towarzystwa Kultury Polskiej

Alicja Dorabialska (1897–1975)

fizykochemiczka, pierwsza kobieta profesor uczelni technicznej, asystentka Marii Skłodowskiej–Curie, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w latach 1945–1951

Maria Czaplicka (1886–1921)

polska etnografka i geografka, badaczka ludów syberyjskich, jako pierwsza kobieta w dziejach Uniwersytetu w Oxfordzie obejmuje kierownictwo nad Katedrą Antropologii

Elżbieta Koopman Heweliusz (1647–1693)

gdańska astronomka, druga żona Jana Heweliusza, prowadziła z nim wspólne obserwacje, a po jego śmierci kontynuowała spisywanie dorobku

Wanda Grabińska (1902–1980)

pierwsza Polka — sędzia, w 1924 r. zdobyła dyplom uniwersytecki na wydziale prawa, nominację sędziowską uzyskała 6 marca 1929 r.

Eleonora Ziemięcka (1819–1869)

pierwsza polska filozofka, autorka wielu prac filozoficznych związanych z wychowaniem, katolicyzmem i edukacją

Filipina Studzińska (1797–1877) i Konstancja Studzińska (1787–1853)

siostry, zakonnice, pierwsze kobiety na świecie, które otrzymały tytuły magistra farmacji (1824 r.), zdając eksternistyczny egzamin na Uniwersytecie Jagiellońskim

Jadwiga Sikorska (1871–1963), Stanisława Dowgiałłówna (1865–1933), Janina Kosmowska (1869 — ?)

pierwsze studentki polskiej uczelni, podjęły studia w roku 1894 na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w charakterze hospicjantek — bez prawa zdawania egzaminów