Häng med på game drive ! Vi följer den professionella Maasaiguiden Moses Sayialel på safari.

Moses har jobbat som safariguide sedan slutet av 90-talet och har guidat ingen mindre än Barrack Obama. Han är en charmig och kunskapsrik man med stor passion för ansvarsfull turism. Han har varit drivande i skapandet av Naboisho Conservancy och har med sitt ambassadörskap fått turismnäringen och lokala landägare att tillsammans jobba med bevarande projekt, boskapsskötsel och ekoturism.

Ordet safari betyder på Swahilispråket att vara på resa. Och det är precis det vi gör när vi gör en safari eller game drive. Vi reser ut från campen där vi bor. Oftast kör vi en 4×4 Landcruiser jeep med öppna sidor för att få närhet till natur och djur. Vi reser ut på savannen för att spana vilda djur. Det är alltid spännande och ingen safari är den andra lik. Jag älskar att vara ute på savannen en tidig morgon, att sakta ta sig fram på grässsavannen eller längs en slingrande flod, och bara se vad som dyker upp. Det jag allra mest uppskattar med detta är den starka närvarokänsla som naturen ger mig.

Nu sticker vi ut på savannen…

/Tina

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.