Maasai Brand — ett rättvisemärkt smyckesprojekt som ger 113 Maasaikvinnor hjälp till självhjälp! Och samtidigt bevaras deras kulturarv.

Våra gäster som besöker Basecamp Masai Mara erbjuds ett antal aktiviteter utöver att göra fantastiska jeepsafaris där deras masaiguider spanar gazeller och giraffer i Masai Mara Game Reserve. Idag besöker vi smyckesverkstaden på Basecamp. Se hur kvinnorna skapar vackra smycken och hör vad projektledaren Jemima Sairouwa har att säga om detta fina initiativ!

Om du vill stötta kvinnorna genom att köpa deras vackra smycken — kontakta info@ecolyx.com så hjälper vi er att göra en beställning!

Ha en fin dag,

Tina

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.