Res till Masai Mara innan det är för sent!

Enligt Arild Molstad — norsk fotojournalist och med flera års arbete för UNESCO så menar han att Masai Mara är en av flera platser i världen du ska besöka innan det är för sent…

Men, vad nu? Kossorna sover på dagen? Ska de inte beta gräs då?

Jag är ingen pessismist. Dock är jag en realist. Och framför allt tror jag på förändring — om vi vill och bestämmer oss för det! Därför jobbar jag med hållbar turism.

Masai Mara ekosystem är under stor press. De betesmarker som tidigare var öppna är nu inte längre tillgängliga på grund av turismutveckling, lantbruk och privata landreformer. Och samtidigt ökar antalet kor här. Det som för masaierna är deras kulturarv och sätt att säkra sina familjer. Därav dessa sovande kossor. Istället för att beta dagtid relativt fritt utanför naturreservatet Masai Mara har de blivit nattaktiva kossor. Nu betar de inne i naturreservatet Masai Mara bland lejon och hyenor nattetid…Inte minst är detta farligt för masaierna själva, men är enda sättet för att kunna föda sina kor. Detta är ingen hållbar lösning. Det som naturområdena utanför Masai Mara naturreservat gör är att utöver att driva hållbar turism och bevarande projekt för viltet så har de infört ett så kallat zoning system — där konservatets landägare kan låta sina kor beta under vissa perioder. Detta är en framångsrik modell som kommer att kunna avlasta trycket på hela Masai Mara ekosystem. Här kan vi som turismoperatörer och våra gäster vara med och bidra genom att välja en eller flera camper som finns i ett av Masai Maras privata konservat. Därmed bidrar du till att leaseavgifter kan betalas till masailandägarna plus att campernas betalning av parkbiljeter kan användas till skydd av vilda djur och hållbara system för att masaiernas kulturarv som boskapasskötare kan fortgå. Detta är en fin balansgång. Turismen är sällan enbart god. Det finns alltid utmaningar.

Samklangen mellan masaier och viltet här har alltid imponerat mig. Om det inte hade varit för masaierna hade vi inte idag haft en av världens högsta däggdjurskoncentration kvar. Masai Mara och den stora migrationen av zebror och gnuer utsågs 2006 av ett antal experter till en av världens nya sju underverk — låt oss se till att detta underverk finns kvar även i framtiden!

Vi på Ecolyx vill tacka alla våra gäster som redan varit med och aktivt påverkat denna fantasiska plats i positiv riktning!

Och vi utmanar nya gäster att göra detsamma!

På återhörande,

Tina

Like what you read? Give Ecolyx.com a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.