Birkaç gündür, başlığını gördüğüm yazınızı arıyorum… Ancak, yazıyı okuduktan sonra anladım ki, en…
Asuman Gülhan
11

Yorumunuz için çok teşekkür ediyorum. Yazacağım.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Eflatun Güneş’s story.