foursquare hiç işe yaramıyor galiba
Kerem Demirel
1

Merhaba Kerem,

30 günlük gezimde foursquare’i bir kez kullandım. Zaten triposo ve tripadvisor gerekli yorumları içeriyor. Özellikle triposo içinde yelp puanı ve yorumlarını barındırıyor.

Yorumun için teşekkürler.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.