رسیدگی به ورزشکار بوکس کشورمون آقای کیومرث راکی دشت گلی بسیار ناچیزه و اینطوره که ایشون باید پشیمون بشن از کسب مدالشون در مسابقات بوکس جهان

متن خبر: راکی ایران