گوتیک ویکتوریایی | England

اوایل قرن نوزدهم، دوره‌ی شروع اصلاحات اجتماعی و شهرسازی بود. گرایش به معماری گوتیک از اواسط قرن هجدهم آغاز گردید و این گرایش، عمدتاً از زمانی نمود یافت که پارلمان انگلستان در صدد ساخت کلیساهایی در لندن و سایر شهرهای انگلستان برآمد. این اقدام بیشتر از این جنبه بود که به نیازهای روانی طبقه‌ی جدید کارگر که در حومه‌ی شهر ساکن شده بودند توجه شود؛ زیرا دست‌اندرکاران کلیسا، بیم آن را داشتند که مهاجران و غریبه‌ها از این فرصت استفاده کنند و طبقه‌ی جدید را، همان‌گونه که در فرانسه اتفاق افتاده بود، به الحاد بکشانند. یکی از دلایل ترجیح دادن شیوه‌ی گوتیک، همان خصوصیات رمانتیک بود که در جامعه رواج داشت. این گرایش‌ها همان‌طور که قبلاً شرح داده شد، از اواسط قرن هجدهم مبنی بر استفاده از سبک گوتیک و حاصل تنوع‌طلبی بودند و بیشتر جنبه‌ی ادبی داشتند. مقالاتی نیز در این میان به رشته‌ی تحریر در آمدند؛ از جمله مقاله‌ی احیا و بهبود معماری گوتیک از لنگ لی. همچنین کارهای ساختمانی هنری وال پل که به سال 1753 میلادی ویلای خود در استرابری هیل را به سبک گوتیک ساخت و در سال 1796 میلادی نیز برای نویسنده‌ای به نام بکفورد خانه‌ای ساخت — که بنا به میل صاحبش باید ساختمانی می‌بود چون دیری نیمه‌خراب ولی در عین حال دارای فضاهایی که بتوان درون آن پناه گرفت — در ظهور گرایش به سمت معماری گوتیک مؤثر بودند.

از عوامل مهم دیگر در گرایش به سبک گوتیک، ساخت ارزان کلیساها بود. در این شیوه کلیساها بسیار ارزان‌تر از کلیساهای کلاسیک برای کارفرما تمام می‌شدند. لیکن خیلی زود معلوم شد که گرایش به ارزانی در نقطه مقابل علائق باستان‌شناسانه قرار دارد. ارزانی به به کار گرفتن آهن برای ستون‌ها و تزئیینات و یا به‌کارگرفتن آجر برای ساختن دیوارها حاصل شد. با توسعه‌ی این کلیساها از یک طرف و پیشرفت در علوم باستان‌شناسی، چنین اعتقادی به وجود آمد که این ساختمان‌ها به شیوه‌ی حقیقی گوتیک ساخته نشده‌اند بلکه به گونه‌ای تاُسف‌بار، حتی شاید خصمانه و تقلبی هستند. به سال 1834 میلادی، مجموعه پارلمان قدیمی شامل کاخ و صومعه و کلیسای سنت منیستر در یک آتش‌سوزی از بین رفت. طرح‌های ارائه شده برای بازسازی این کلیسا، شامل طرح‌هایی به سبک کلاسیک و سبک گوتیک بود. از 97 مورد ثبت شده همگی جز شش مورد، به سبک گوتیک بودند. در این بین طرح چارلزبازی به عنوان طرح منتخب در نظر گرفته شد. او با طراحی یک سری اتاق‌های عمومی در اطراف راهروی مرکزی و طراحی یک فضای اصلی و تلفیق این فضاها با اتاق‌های مشاوره و کتابخانه، شکل منسجمی به سایت داده بود. نمای اصلی ساختمان با تلفیق نامتقارن آن با مغازه‌ها، یادآور طرح‌های بدیع‌منظر قرن هجدهم انگلستان بود. این ساختمان در اصل به دیدگاه‌های پوگین نزدیک‌تر بود. طرح چارلز باری با اندیشه‌های پوگین، که به سال 1835 میلادی در کتاب «مدل‌هایی از معماری گوتیک» منتشر گردید. هم‌خوانی داشت؛ و از همین زاویه بود که طرح او به‌عنوان یکی از طراحان مطرح آن زمان برای بازسازی پارلمان به‌کار برده شد. پوگین فراتر از یک استاد تفسیر سبک گوتیک بود. پوگین، چندین مورد از ویژگی‌های منحصر به فردش را از پدرش به ارث برده بود. پدر وی مهاجری فرانسوی بود که در سال 1729 میلادی به انگلستان تبعید شد. آگوستوس پوگین در سال 1835 میلادی، برعکس دین اجدادی‌اش کاتولیک شد و بقیه‌ی عمر کوتاه خود را (تا سال 1825 میلادی که خودکشی کرد) مشتاقانه در احیای شیوه‌ی زندگی قرون وسطایی صرف کرد.

بیشتر بخوانید


Originally published at newsfasportsblog.wordpress.com on December 23, 2015.

Like what you read? Give Ehsan Chehri a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.