Eka
Eka

Şərəflə bitirilməsi olan ən ağır vəzifə Həyatdır