Öncelikle, doyurucu bilimsel üslubunuz için teşekkür ederim.
türkay ürkmez
11

Merhaba,

kendin yap bio akımı içinde bir bio-punk akımı da var, hatta yanılmıyorsam kitap bile yayınlamışlardı.

Çeşitlilik her zaman güzeldir ve aslında yaşamın kaynağı çeşitliliktir diyebiliriz.

Okuduğunuz ve güzel yorumunuzla katkı sağladığınız için teşekkürler. Türkiye’deki faaliyetlerimizde sizi de aramızda görmek isteriz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.