Aydınlanma Haritası ile Dünya’daki Değişim
Ali Barış Bingüler
301

“Timeo Hominem Unius Libri” , tek kitaplı insandan korkarım demek bilindiği üzere. Bu söz Hacettepe’nin Beytepe kampüsünün girişinde yazar-DI, bir kaç yıl öncesine kadar. Ama zamanın üniversite yönetimi dayanadı kaldırdı bu sözü… Yani durum üniversite kurumunda bile acı.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Elçin Ekşi’s story.