Paano ang ‘Mahabang Buntot’ ng mga Cryptocurrency Hihikayatin ang Napakalaking Opurtunidad sa Lipunan

Mula sa piraso na orihinal na itinampok sa CoinDesk noong Abril 16, 2017

Pera, kung pupuntahan natin ito, ay ang gamit para sa pagtutulungan. Pera pinapagalaw ang enerhiya ng tao, kahusayan, at panahon sa pagitan natin, sa ibang “lalayan”, o mga store ng halaga. Pambangsang store ng halaga, tulad ng US Dolyar, ay sa kasaysayan kinokontrol ng gobyerno at ipinamamahagi ng mga bangko. Ito ay karaniwang nangyayari na limitado ang kalinawan, ay ang kombinasyon ng lokal at internasyonal monetary polisiya adyenda, at politikal na konsiderasyon sa lahat ng ako. Natural, itong modelo ay malayong hindi naisasaayos at hindi mapasok kaysa sa mas bagong cryptocurrency solusyon, ginawang posible ng blockchain database na teknolohiya, na theoretikaly magagamit ninuman na mag-isyu at magbigay ng digital store na halaga.

Kami ay nagsisimula pa lamang makita ang magaganap sa blockchain na nagbibigay ng mga bagong porma ng pera na maaring iisyu sa maliit o walang gastos. Dahil ang cryptocurrency pinapayagan tayong mag-akount at maglipat ng halaga na may seguridad sa pagitan ng bawat isa, ng hindi nangangailangan ng tagapamagitan, tulad ng bangko, sa wakas kami ay makakasali at makakalikha ng lokal at grupo ng halaga ng mga network na maaasahang gumagana, na may konting dagdag gastos o nakakapagod na pagsusubaybay. Ang mga kommyunidad ng kahit anong lasap ngayon ay magkakalakas na makipagkasundo sa kredit na nag-iisyu ng mga polisiya at pamumunong estraktura at masiyahan sa loob ng marketplaces kung saan makabili at makabenta ng mga produkto o serbisyo , ng hindi umaaasang makapasok sa pambansang pera para mapaandar ang komersyo.

Ngayon ang unang gumagamit-paggawa ay ginawa ng maagang nagkaroon at nakikita natin ang daan-daan, malapit sa libo, ng mga cryptocurrency sa merkado at nadaragdagan pa. Pero sa teknikal na pumipigil na makapasok ay tinanggal, kami ay nasa panganib ng kahit milyon-milyon na gumagamit-paggawa katulad sa napakaimportanteng pagbabago sa gumagamit-paggawa nilalaman nakita namin ng pagtaas ng WordPress para sa blog at Youtube para sa mga bidyo. Katulad nito, ang mahabang buntot ng paglikha ng halaga nakakagawa ng malaking pagpipilian ng monetaryang pagkakaiba at sapat mula sa pinakamainam na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga tao.

Sa negosyo ang mahabang buntot inilalarawan ang nilalaman at mga produkto na mababang demand o ung mababang benta o nakikita ang dami na ganun, kung pagsasama-samahin, binubuo ang merkadong bahagi lagpas pa sa kasalukuyang pinagsama-samang nangunguna.Ang kasaysayan ng Internet ay pinapakita sa atin na ang digital na mahabang buntot, ang pag-iipon ng lahat ng angkop na kontribusyon ay talagang 2–3 order ng kalakihan mas malaki sa hits. Isipin ang lahat ng Instagram na mga akount pagkatapos ng 1000 pinakasusundan, o lahat ng katayuang mga update higit sa pinakaviral. Sa cryptocurrency, ang mahabang buntot itinuturo sa daang bilyong potensyal na halaga kapag pinagsama-sama ang lahat ng maliit at angkop na mga pera ay higit sa konting malalaki.

Ang aking tagapagtatag na grupo ay gumawa dati ng teknolohiya para sa lokal na pera hakbangin. Isa sa mga malaking alternatibong pera sa Israel kung saan ito ginamit. Ang kommyunidad ng bagong mga ina ay nag-isyu ng pera na tinatawag na “Mga Puso” at pinayagan ang libu-libong aktibong mga ina para bumili at magbenta sa isat-isa sa mobile app na ang pinagsama-samang perang pitaka at pinagkakatiwalaang P2P marketplace. Ang kommyunidad nakagawa ng daan-daang mga transaksyon bawat araw sa mga taon na may milyon-milyong dolyar halagang nagpapalitan ng mga kamay, kasama ang alahas, damit, gamit sa bahay / gamit ng mga bata at pamumuhay na mga serbisyo. Higit sa panahon, tulad ng ibang mga pera ay inisyu sa kalapit na kommyunidad, naging malinaw na ang maaaring ikonvert itong mga store na halaga para sa isat-isa ay magbibigay sa kanila ng mas dakila na paggamit, bilang bagong mga produkto at mga serbisyo na maaaring magagamit sa ibang mga network higit sa iyo. Maraming lokal na mga negosyo ay sabik na magbigay ng mga produkto para sa kanilang mga kustomer kommyunidad na pera, na syang magpapaganda ng produktong pagpipilian, pero hindi ang kanilang abilidad para magbenta muli nitong pambansang pera ay balakid. Kahit na itong mga pera ay lumilikha ng totong halaga para sa kanilang mga gumagamit, ito ay lubhang maliit para makamit ang dami ng trade na kailangan para madaling ipagpalit, na syang pumipigil sa kanilang potensyal. Ito ay pangunahing rason hindi pa namin nakita ang gumagamit-paggawa ng pera pinakaimportanteng pagbabago. Pinagsama sa teknikal na paghihirap damay parin sa paglikha ng cryptocurency, kung anong nakikita mo ngayon ay maagang adopters limitado sa crypto nagsisimula ng mas malalim na expertong pagdebelop at estratehiya sa negosyo para sa paglago higit na hindi maipagpalit.

Kung ang teknikal na pagpigil ay ibinababa at ang madaliang ipagpalit na problema ay nasolusyonan, ang paglitaw ng gumagamit-paggawa ng pera mahabang buntot ay maaring ang pinakadakila na mahabang buntot sa kasaysayan ng Internet. Para sa pinagsama-samang dami ay hindi nagrerepresenta ng kita o trapiko ng kanyang makakaya ( tulad ng Youtbe pagmamay-ari ng bidyo mahabang buntot) pero kaysa sa pagkolekta ng kasaganaan, na sinusukat ng bilis at market caps nitong mga pera, binibigay na direkta sa kanilang mga gumagamit. Itong pagpasok sa maraming kapital ay maaaring isama sa pantay na pagbibigay ng kayamanan sa Lipunan. At kami ay magsusukat ng kayamanan hindi lang sa Dolyar o Euro o kahit anong Bitcoin, sa loob ng bawat network at kommyunidad, hindi pinipigilan ng estraktural monetary pagkawalan bisa.

Mahabang Buntot, Investopedia: http://www.nvestopedia.com/terms/l/long-tail.asp

Tungkol sa Bancor:

Bancor ay Swiss non-profit, nakatutok sa pagresolba ng madaliang ipagpalit na pagsubok sa ari-ariang palitan at bukas ang mahabang buntot ng gumagamit-paggawa ng mga pera. Ang Bancor Protocol nagbibigay ng pamantayan para sa paglikha ng matalinong mga token, ng hindi kailangang itrade sa palitan. Ang mga matalinong mga token ay maaaring gamitin para lumikha ng desentralisadong index na pondo, na syang magbibigayng awtonomiyang palitan serbisyo sa pagitan ng anumang mga token sa kanilang basket. Sa tulong ng Bancor simpleng gumagamit-interface, sinuman ay maaari na ngayong lumikha at pamahalaan ang cryptocurrency o basket ng mg cryptocurrency kahit na walang teknikal na kaalaman mula sa kanilang web borwser o mobile messenger. Para sa karagdagang impormasyon, pakiusap bisitahin www.bancor.network

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Elegant Joylin’s story.