[2x pre-ICO BOUNTY] RootProject — Restructure Kapitalismo

★ HANGGANG SA MATAPOS ANG PRE-ICO, LAHAT NG STAKES AY DODOBLEHIN ★

★ WEBSITE ★…..WHITEPAPER…..ONE-PAGER…..ANN Thread…..SLACK…..

RootProject Opisyal na Bounty Campaign

Mag-ipon ng ROOTS na mga token sa pamamagitan ng paglahok sa RootProject bounty na programa. 
2% ng mga pondong nalikom ay para sa Bounty na Programa. 
 
Itong bounty na programa ay mas importante kaysa sa pinaka programa sa bounty. Habang ito ay naglulunsad ng cryptocurrency denisenyo para maging pinakakumikita, ang nonprofit na namamahala ay mabuting dahilan — para sa natutulungang mga tao at ang komyunidad ng cryptocurrency sa pangkalahatan. Kailangan namin abutin ang bawat sulok ng kommyunidad ng cryptocurrency na nagpapahalaga tungkol sa pagkalahatang kommyunidad. 
 
 
Pre-ICO Petsa: ika-10 ng Hulyo 09:00 AM EST — ika-17 ng Hulyo — $300k hard cap, 50% premium 
 
 
ICO Petsa: ika-7 ng Agosto — ika-7 ng Setyembre 
 
ICO presyo — 0.0001 ETH kada ROOTS 
pre-ICO presyo — 0.00006(6) ETH kada ROOTS 
 
 
Website: http://rootproject.co 
Whitepaper: http://tinyurl.com/RootProjectWhitePaper 
One-Pager: http://tinyurl.com/RootProjectOnePager 
Bitcointalk thread: Thread
Twitter / Facebook
Twitter: https://goo.gl/forms/uKwf3TYh8ZeiipYo2 
Facebook: malapit na 
Slack: SUMALI

Bounty campaign token allocation

HANGGANG SA MATAPOS ANG PRE-ICO, LAHAT NG STAKES AY DODOBLEHIN 
 
30% Signature campaign 
15% Pagsasalin-wika at moderation 
15% Twitter at Facebook 
15% Medya at YouTube na mga artikulo 
10% Slack na mga miyembro 
1% Meme campaign 
14% Hinaharap na mga kontest
. Sumali sa aming Slack para maunang marinig ang tungkol sa mga anunsyo. 
 
 
Ang mga lumahok ay babayaran pag natapos ang Campaign base sa stakes. Ang bounty ng bawat lumahok ay kakalkyulahin bilang: 
 
Kabuuang bounty * Nilaaang porsiyento para sa parteng ito ng Campaign / Kabuuang stakes ng mga lumahok * Stake ng lumahok 
 
Halimbawa: 
40,000,000 * 0.3 / 15000 * 20 = 8,000 ROOTS

Root Project Slack ay Kinakailangan + Bounty ng Miyembro

Kinakailangan na miyembro ka sa Root Project Slack para makalahok sa bounty campaign. 
 
Kompara sa forum PM’s, ang Slack ay nagbibigay ng mas mabilis at mas malinaw na paraan sa amin para pamahalaan ang bounty campaign. 
 
Bukod dito, ang unang 3000 Slack na mga miyembro ay makakatanggap ng 1333 ROOTS ng libre. 
 
Mga alituntunin: 
1. Isang slack membership kada gumagamit.
2. Ang pagsusuri ay gagawin para kilalanin ang mga nandarayang mga gumagamit na may >1 slack na mga account. Iyong may madaming slack na mga account ay diskwalipikado.
3. Ang mga gumagamit ay kailangang magpost ng isang buong pangungusap sa chat kada linggo. 
4. Ang limitasyon para sa slack na mga gumagamit ay maaaring ipakilala tungkol sa kanilang pinagmulan.

Pagsasalin-wika at moderation bounty:

Token Allocation: 15% ng kabuuang bounty pool ay ilalaan para sa Pagsasalin-wika at Moderation bounty. 
 
Mga paraan para makaipon ng ROOTs: 
* Whitepaper (at One-pager) 
* Pagsasalin-wika ng mga anunsyo sa thread at managing sa thread 
 
Thread management disclaimer: Inaasahan namin sa aming thread na mga translator na imomoderate nila ang kanilang lokal thread. Kasama dito ang laging pagsasalin-wika sa opisyal na mga anunsyo, mga balita at updates. Kung ang thread ay hindi moderated, ididiskwalipikahin ang pagsasalin-wika. 
 
Stakes kada task
Whitepaper (kasama ang one-pager): hindi pa available 
Website: hindi pa available 
Forum Thread: 100 Stakes + 10 Stakes kada linggo para sa aktibong moderation + 40 Stakes kada opisyal update ang ipapadala namin sayo 
 
 
Para magreserba ng pagsasalin-wika , pakiusap sumulat sa #translations channel. Wag iPM itong account sa forum. Kokontakin ka namin sa lalong madaling panahon. 
 
Mga wikang available: 
 
German — Whitepaperl/ Website / Forum Thread 
Italian — Whitepaper/ Website / Forum Thread 
Spanish — Whitepaper/ Website / Forum Thread 
French– Whitepaper/ Website / Forum Thread 
Hindi — Whitepaper/ Website / Forum Thread 
Mandarin — Whitepaper/ Website / Forum Thread 
Turkish — Whitepaper/ Website / Forum Thread 
Japanese — Whitepaper/ Website / Forum Thread 
Portuguese — Whitepaper/ Website / Forum Thread 
Hebrew — Whitepaper/ Website / Forum Thread 
Indonesian — Whitepaper/ Website / Forum Thread 
 
Kung hindi mo nakita ang wika mo dito — wag mag-alala. Ireserba ang iyong application sa #translations slack channel at kokontakin ka namin. 
 
Mga Alituntunin sa Pagsasalin-wika: 
1. Pagsasalin-wika ay dapat orihinal, walang awtomatikong gamit tulad ng Google Translate.
2. Kung awtomatikong pagsasalin-wika ay nakita, ang nagsalin-wika ay kaagad diskwalipikado. 
3. Ang Root Project Grupo ay nireserba ang karapatan para baguhin at / mag-apply ng bagong mga alituntunin.

Twitter & Facebook Bounty:

Token Allocation: 15% ng kabuuang bounty na pondo ay ilalaan para sa Twitter at Facebook Bounty 
 
Mga paraan para makaipon ng ROOTS: 
* iRetweet ang opisyal Twitter account updates 
* iRepost ang opisyal Facebook account updates 
* Tweets mentioning @RootProject at/o #RootProject hashtag at/o website link 
* Facebook posts mentioning Root Project Facebook page at/o website link 
 
Stakes kada task
Ang bilang ng Stakes ay depende sa bilang ng Twitter followers / kaibigan sa Facebook: 
 
Retweet / Repost: 
- 200–500 Followers: 1 stake
- 501–1000 Followers: 2 stakes
- 1001+ Followers: 4 stakes
 
Sumulat ng matalinong tweet / post: 
- 200–500 Followers: 2 stakes
- 501–1000 Followers: 4 stakes
- 1001+ Followers: 8 stakes
 
Para sumali sa bounty campaign: 
 
Sundan: https://twitter.com/RootProjectCo 
 
Google form: https://goo.gl/forms/uKwf3TYh8ZeiipYo2 
Spreadsheet: malapit na 
 
Mga Alituntunin sa Twitter & Facebook: 
1. Ang stakes ay i-update kada linggo
2. 1 Facebook lamang at 1 Twitter account ang papayagan kada gumagamit
3. 1 tweet lamang / retweet / post / repost ay bibilangin kada araw. Halimbawa hanggang sa 4 na aksyon kada araw
4. Ang Twitter account followers ay base sa pagsusuri mula sa twitteraudit.com
5. Kung may nakita kaming pandaraya, ang lumahok sa bounty ay kaagad na diskwalipikado.

Medya at YouTube Bounty

Token Allocation: 15% ng kabuuang bounty pool ay ilalaan para sa Blog & Medya Bounty 
 
Mga paraan para makaipon ng ROOTS: 
· Magsulat / magfilm ng dekalidad na pagsusuri tungkol sa Root Project
· Magsulat ng mga artikulo / magfilm tungkol sa Root Project
· Magsulat ng mga artikulo / magfilm tungkol sa mga detalye sa ICO 
 
Ang mga artikulo ay maaaring ilathala sa : 
· Blogs
· Websites
· Forums
 
Bonus: Magsulat para sa amin! Kung gusto namin ang estilo mo ng pagsusulat, iconsider ka namin na sumali sa aming grupo at magsulat ng mga artikulo para sa aming opisyal blog 
 
Stakes kada artikulo
Pinakamagandang kalidad: 100 stakes 
Magandang kalidad: 50 stakes 
 
Stakes kada bidyo:
Pinakamagandang kalidad: 200 stakes 
Magandang kalidad: 100 stakes 
 
+ Bonus hanggang sa 200% kung ang artikulo / bidyo ay pinanood ng 1000+ beses . 
 
Para makasali sa mga artikulo at YouTube bounty campaign: 
Punuin ang form: https://goo.gl/forms/stjFz1KhRhAjUHqJ3 
Spreadsheet kasama ang lahat ng blogs / mga artikulo: available malapit na 
 
Mga alituntunin: 
1. Mababa / karaniwang kalidad na mga artikulo / mga bidyo ay hindi tatanggapin
2. Ang mga artikulo ay tatanggapin sa anumang wika.
3. Kung ang mga artikulo ay nakitang kinopya mula sa ibang mga artikulo, ang manunulat ay diskwalipikado. 
4. Dapat mas mahaba sa 100 na mga salita ang artikulo
5. Dapat ilink ang website na rootproject.co
6. Dapat may bitcointalk username sa baba ng artikulo
7. 1 artikulo lamang ang tatanggapin para sa Steemit / Medium
8. Hanggang sa 3 mga artikulo ang tatanggapin para sa .com / .net at ibang premium domains
9. Kung ang kinakailangan bilang ng stakes ay hindi naabot, ang pinakamataas na hard cap na bayad ang ipapataw.

Meme campaign:

Token Allocation: 1% ng kabuuang bounty pool ay ilalan para sa Meme campaign. 
 
Panuntunan: Magpasa ng iyong meme kaugnay sa RootProject sa slack channel #Memes. Sa katapusan ng ICO, kami ay maghohost ng thread sa aming opisyal subreddit kung saan ang mga gumagamit ay maaaring bumuto para sa kanilang paboritong meme: 
 
1st place: 33,333 ROOTS 
2nd place: 22,222 ROOTS 
3rd place: 11,111 ROOTS 
4th place — 100th place: 670 ROOTS 
 
Panuntunan: ang mga gumagamit ay maaaring magpasa ng 1 meme lamang kada araw

Signature / avatar campaign

Signatures ay malapit ng ilabas

Token Allocation: 30% ng kabuuang bounty pool ay ilalaan para sa Signature campaign. 
 
Mga paraan para makaipon ng ROOTS: 
 
Signature campaign: 
 
Campaign rates kada linggo: 
 
 • Legendary Miyembro : 3.0 Stakes 
 • Hero Miyembro : 2.5 Stakes 
 • Senior Miyembro : 2.0 Stakes 
 • Full Miyembro : 1.5 Stake 
 • Miyembro : 1.0 Stake 
 • Junior Miyembro : 0.5 Stake 
 
Avatar campaign: 
 
 
Campaign rates kada linggo: 
 
· 5 stakes para sa pagbabago ng avatar
 
Para sumali sa bounty campaign: 
 
Punuin ang form: TBD 
Sundan ang aming spreadsheet: TBD 
 
Mga alituntunin: 
1. Para makatanggap ng lingguhang campaign rates, ang mga gumagamit ay dapat magpost ng 10 constructive post kada linggo
2. Isa sa mga post ay sa opisyal ANN Thread, na may pinakamababa na 100 karakters
3. Magpost sa ibang thread at ang post ay dapat may pinakamababang haba na 2 pangungusap
4. Kung hindi, ang post ay uuriing bilang spam, at ang gumagamit ay diskwalipikado sa campaign. 
5. Stakes ay ibabahagi kada Linggo pagkatapos ng 1pm EDT. 
6. iPM kami sa slack @signatures kung ang iyong ranggo ay nagbago sa panahon ng campaign
7. Ang Grupo ng Root Project ay nireserba ang karapatan para baguhin at / o mag-apply ng bagong mga alituntunin. 
 
 
Avatar 
 
Malapit na 
 
Signatures: 
 
Malapit na

Huling pahayag:

  • Dahil importanteng magkaroon ng mga tagasuporta ang RootProject mula sa maraming bansa kung posible, kami ay magbibigay ng dagdag na $500 USD gantimpala para sa top [pangalan ng tao para sa bounty] sa 20 pinakamaraming tao na mga bansa.
  • Naghahanap rin kami ng mga kommyunidad managers. Sa kasalukuyang ito ay limitado sa 3 managers. 10% ng kabuuang kompensasyon ay ibabayad bago ang ICO sa ETH. Pakiusap iPM ang iyong application sa account na ito- walang striktong application form.

Maraming salamat, 
Grupo ng RootProject