Vertalen doe je niet “eventjes”

Waarom betalen voor een vertaalbureau als tussenpersoon zonder meerwaarde?

Dit artikel is herwerkt en terug te vinden op mijn website.

Els Peleman
EP Vertalingen
www.epvertalingen.eu

Ben je zelf een startende freelancevertaler en vind je mijn nieuwsbrieven nuttig? Laat dan een berichtje achter en vertel wat voor jou de nuttigste tip was. Misschien kan je anderen er zo toe aanzetten het ook te doen!

Wil je geen enkele blog missen en wie weet zelfs nog extra tips ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via het e-mailadres info@ep-vertalingen.be en vermeld erbij dat je een starter bent.

Like what you read? Give EP Vertalingen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.