Mutluluğun Kaynağı Kimde?

Para, çok fazla paranın olmasını istesen ve bir anda zengin olsan mutlu olur musun? Hayır. Çünkü mutluluk, ancak tokgözlü bir insanın hissedebileceği bir duygudur. Çok fazla paran olmasını istiyorsan kardeşim, bunu kazanabilirsin ancak mutluluğu unutman gerekir. Parası çok olan herkes, mutsuz mu olacak şimdi? Parası çok olanları açgözlülükle mi itham ettim? Elbette hayır! Bazı insanlar vardır, dünyaya fayda sağlamak için çırpınır dururlar. Keselerini doldurmayı değil de dünyaya kazandırabilecekleri güzellikleri düşünürler. İşte bu insanlar mutluluğu sonuna kadar hak ederler.

Bu kısıtlı yaşamında bir amacın varsa ve o amaç için savaşmaya hazırsan, mutlu olmak için hazırsındır. Mutluluk, maden gibi yerin altından çıkarılmaz. Güneş gibi doğudan doğup batıdan batmaz. Mutluluk, kişisel bir duygudur.

Seni destekleyen bir eşe sahipsen, mutlu olabilirsin. Onu mutlu etmek için çabalamalısın. Eğer kadınsan, o seni mutlu etmek için daha çok çabalamalı. Çünkü siz kadınlar, ince yapılı varlıklarsınız.

Sevgi nerede ise mutluluk oradadır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.