En Kolay ve Uzun Süreli Schengen Vizesi Nerede

Yakın zamanda Avrupa’ya turistik seyahat gidenler var mı bilmiyorum ama vize süreci zorlaşmış ve “o kadar evrak verdik 10 gün vize çıkmış” diyenleri çok duyuyorum. En uzun süreli ve kolay Schengen’i nereden alabiliriz, sizlerin fikirlerini almak istedik. Bu arada unutmamak lazım, nereden vize aldıysanız ilk o ülkeye giriş yapmak önemli.

Enbilirler en kolay ve en uzun vize alınan Avrupa ülkesi olarak 4 ülke belirledi, oy vermek ve görmek için

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.