Fırsatlar Olasılıklar ve seçimler

Nihayetinde anayasa halk tarafından yapılamazsa hepimiz vatana ihanetten ötürü vatandaşlıktan çıkarılacağız; vatansız kalacağız, “git nerede yaşarsan yaşa” denecek ve mülteci olacağız…

Bu sırayla Kuzeye doğru yürüyecek. O halde bu sorun ulusal mıdır, ülkesel midir? Yoksa küresel midir?

Ve fakat yaşamın bu hızında büyük resmi derleyip toparlayacak şeffaf ve kurumsal bir bağımsız mecraya; küresel bir internet gazetesine ihtiyaç var, her dilde yazı yazılan ve haber yapılan, nitekim var; internet; dünyayı kapsayan ağ.

Ve bu ağ ve dalgaları üzerinden bağlantıdayız.

Bağımsız medya olarak hepimiz, yeni dünya düzeninin insanlık anayasası için “barış dili”ni konuşacak mıyız? Yoksa sessiz film gibi mi olacak?

Gerçekten film gibi olacak mı?

Doğru olması için Snowden’in bağımsız habercinin tweetine de cevap verebilmesi gerekir? Öyle de olacak mı?

Arap Baharı’nın ‘Yeni Devrim/Darbe’lerinin ‘Yeni anayasasasını, halk anayasalarını, imza kampanyalarıyla, ‘Yeni Medya’ yaza/yapa-cak mı?

O esnada Dünya sakinleri olarak biz, bir toplu sözleşme, Yeni İnsan’lık Anayasasını yaratmayı başarabilecek miyiz?

Yoksa yeni insanlığın anayasasını, eşittir alınyazısını, muktedir mi yazacak?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.