DAWKINS SCALE

Bilim insanı, eylem olarak sıkı bir non/anti-teist, tanrı fikri olarak çok yüksek oranda agnostik! (6 veya 6.9) olan sevgili Richard Dawkins 'in yapmış olduğu sıralama hakkında biraz düzeltme, biraz da açıklama yapmak istiyorum.

Öncelikle, ateizm gibi net bir bilgi ve mantık sonuçları bütünü ile agnostisizm gibi belirsizlik veya bilin(e)mezlik durumu arasındaki ilişki ile listede olan 1 agnostik karşısında 3 ateist görüş ilişki bana çok rahatsız edici ve tezat geldi.

Çünkü ateizm, TANRININ VAR OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR." der.

Siz bu oranı," ZAYIF ATEİZM" adı altında %100'den düşük bir seviyeye çekerseniz şöyle bir durum ortaya çıkar.

"TANRI İMKANSIZDIR SANIRIM." !!!???

Bu %100 ile %0 arasındaki tüm değerler agnostisizm ve dereceleri olabilir ancak.

Mesela şu tanım çok akla uygun.

"TANRI NEREDEYSE %99 ORANINDA MÜMKÜN DEĞİLDİR."

İşte bu çok yüksek oranda agnostik bakıştır. Ama ateizm değildir. Evet ateizme çok yakındır ama değildir...

Aksi şekilde ;

"TANRI NEREDEYSE %1 ORANINDA MÜMKÜN DEĞİLDİR."

İşte bunu demek de inanılmaz zayıf bir agnostik bakıştır ve teizm ve deizme çok yakındır ama teizm veya deizm değildir.


Yani bu listeyi baştan düzenlemek gerekirse ;

1) TEİST / DEİST (%0)
2) ÇOK ZAYIF AGNOSTİK
3) ZAYIF AGNOSTİK
4) AGNOSTİK (%50)
5) GÜÇLÜ AGNOSTİK
6) ÇOK GÜÇLÜ AGNOSTİK
7) ATEİST (%100)

Çünkü ateizm, var olan tanrı iddiasına karşı yapılan sorgulamanın bir sonucudur. Kesin bir sonuç veya emin olamama durumu zaten ateizm değildir. İçinde agnostisizm barındırır.

Ama agnostisizm bir iddia barındırmadığı için, değişen değerlerde olması zaten bili(e)mez durumuna uyar.

Yani burada ateizm gibi kesin bir sonucun 3 derece ile karışması yerine, agnostisizm gibi belirsizlik taşıyan durumun dereceler alması daha uygun olacaktır.

Şimdi gelelim ateizmin neden %100 olduğu konusuna.

Öncelikle ateizm, din karşıtlığı gibi olaylara fayda / zarar üzerinden bakarak sorgulama yapmaz.

Ateizm için, tanrının var olması, yani var olan bir şeyin tanrı olamayacağı görüşü vardır. Çünkü varlık acizdir.

Bu görüş üzerine, var olabilecek herhangi bir kanıt, buluş, ispat zaten var olduğu için tanrıyı tanımlamayacak, sadece ateizmin "VAR OLAN BİR ŞEY TANRI OLAMAZ" görüşünü desteklemiş olacaktır.

"GÖRSEN İNANMAZ MISIN?"

Ateizm zaten var olan bir şey tanrı olamaz diyor, görmek sadece bunu destekleyen bir şey olur, kesinlikle inanmam. Ne göstersen de o şey vardır ve tanrı ile ilgisi yoktur.

İşte ateizm, "TANRI KESİNLİKLE YOKTUR." görüşünü buradan alır. Zaten var olan bir şeyin tanrı olamayacağını savunduğu için, hiçbir zaman bu fikri değiştirecek bir şeyin varlığı söz konusu olamayacaktır.

Çünkü her varlık zaten bu fikri desteklemektedir.

Burada şöyle ince bir ayrım var, dikkat edilmesi gerekiyor.

Ateizm, bir şeyin var olmadığını iddia etmiyor, var olabilecek hiçbir varlığın o şey olamayacağını iddia ediyor.

Bu da o şeyin, yani tanrı fikrinin gerçekte var olmasının imkansız olduğunu gösteriyor.

Eğer iddia edilen şey herhangi bir nesne olsaydı, kesinlikle yok demek için tüm evreni en ufak noktasına kadar incelemek gerekirdi.

Ama iddia edilen şey bir tanım ve kendi içinde hatalı. 3 köşeli çember gibi.

Var olan hiçbir şeyin 3 köşeli çember olmadığını biliyoruz.

İşte bu yüzden, 3 köşeli çember yoktur demek için evreni aramaya veya biraz daha beklemeye gerek yoktur. Var olacak her şey, ya köşeli olacaktır ya da çember.

Tanrı tanımı gibi hem SONSUZ GÜÇ olup, hem de BİLİNÇLİ olmak mümkün olamayacak.

Ve durum böyleyken, zayıf ateizm gibi bir görüş sadece kafa karışıklığıdır. Ama ateizmde kafa karışıklığı değil netlik vardır, mantık vardır.

Tüm kafa karışıklığını sevgili agnostisizme yüklemekten keyif duyarım. Biraz daha fazla bilin(e)mezlik sanırım onları rahatsız etmez 😊

İşte Richard Dawkins 'in de ben 6 veya 6.9 aralığındayım demesi, onu çok güçlü bir agnostik yapar.

Agnostik olması da, tanrıya hala açık kapı bırakması, ateizmi anlamaması ve var olabilecek bir şeyin tanrı olabileceğini düşünmesinden kaynaklanıyor.

Ama non/anti-teizm eylem olarak sözüm yok, din karşıtlığını, bilimi ve evrimi kullanarak oldukça iyi yapıyor.

Ama ateizm konusunda güzel bir argümanına rastlamadım, rastlayan varsa buradan paylaşırsa sevinirim.

Her gördüğünüz, her okuduğunuz kişiyi, herkes ona ateist diyor diye ateist sanmayın. Yaptığı eleştiriler ve sunduğu argümanlar din ve din tanrısı eylemleri üzerine ise, fayda / zarar, iyi / kötü üzerinden yazıyorsa, sıkı bir non/anti-teist bulmuşsunuz demektir.


Eris Bey