"KESİNLİK & İMKANSIZLIK"

(Birbirini doğuran iki kavram ve birlikte olmalarının kesinliği ile ayrılmalarının imkansızlığı...)

Basit ölçekte düşünün...

Herhangi bir şeye kesinlik verin ve aksi durumun imkansızlığını görün.

Eğer imkansız değilse gördüğünüz şey, vermiş olduğunuz kesinlikte bir eksiklik vardır.

Evrende oldukça karmaşık şeyler vardır ve bir o kadar da kesinlik vardır. Bunu gözlemlemek veya algılamak değilse bile, algılayamadığımız şeylerin bile kesinliği tartışılmaz bir durumdur.

Bir kesinlik olmasa bile bu durum bile bir kesinlik içereceği için, kesinlik kaçınılmaz.

Peki kesinlik varsa, aksi durumun imkansızlığı ile yüzleşmek zorundayız. Bilsek de, bilmesek de... Algılasak da, algılayamasak da...

Her kesinlik bir imkansızlık, her imkansızlık da bir kesinlik doğuruyor...

Eğer birinden birini kaldırmaya kalkarsanız, diğer eşin de yok olacağını bilmeniz gerekir.

İmkansız diye bir şey yoksa, herhangi bir konuda kesinlik de yoktur.

Kesinlik diye bir şey yoksa, herhangi bir konuda imkansız diye bir şey de yoktur.

Şimdi iki görüşe bakalım.

1) Kesinlik VARDIR, imkansızlık da VARDIR.
2) İmkansızlık YOKTUR, kesinlik VARDIR.

Sizce hangisi daha tutarlı?


Bu görüşlerin ne olduğunu anlamak zor değil.

Ateizm : "TANRI yoktur, imkansızlık vardır, kesinlik vardır. Bu dengeyi bozabilecek bir bilinç, sonsuz güçte bir varlık mümkün değildir."

İNANÇ : "TANRI vardır, imkansızlık yoktur, kesinlik vardır, tanrı her şeyi yapabilir." der.

Aslında normal bir beyin için tek kelime daha yazmaya gerek yok. Ama ne yazık ki mecburuz...

ATEİZM ŞUNU SÖYLER :

Var olan her şey, bir kesinliğin yansımasıdır, durumun değişmesi bile kendi içinde bir kesinlik, bir kaçınılmazlık olgusu yaratır. Bu durumun içinde olan her şey, bu katı kurala bağlı kalmak ve ona karşı güçsüz olmak zorundadır.

Var olan her şey, var olma kesinliğine karşı bile muhtaç durumda olmalı, aksi duruma veya bu kesinliğe karşı üstün değil, mutlak aciz konumda olmak zorundadır.

Varlığın kesinliğinin varlığa yarattığı imkansızlık budur. Çünkü aksi durum, varlığın yokluğudur.

Bu görüş, kendi içinde tamamen tutarlı, imkansızlık ve kesinlik dengesinin eşit olduğu bir bütünü temsil etmektedir.

Bu gündelik hayatta, tüm doğada, dünyada, evrende hatta evren dışı teorilere de tamamen uygun bir görüştür.

Varlığın kanunu gibidir, evrenden atom altı düzeye...

Bir de aksi duruma ve açıklamasına bakalım.

İNANÇ DER Kİ :

Sonsuz güçte bir bilinç var, ona hiçbir şey engel olamaz (yani imkansızlık yok ama tanrının varlığının kesinliği var) o dileği her şeyi yapabilir, hiçbir konuda gücünden, bilincinden dolayı eksiklik yaşamaz.

Yani ortaya bir kesinlik koyarak, imkansızlık durumunu ortadan kaldırmaya, sınırsız bir seçim hakkına, sonsuz bir üstünlüğe kapı açma çabaları...

Ama bunun imkansız olması, zaten kendi kesinliği yüzündendir. O imkansızlığı keyfi olarak kaldırma şansınız yoktur...

Şimdi şunu tekrar hatırlayın ve çok basit bir örnek çözelim.

Herhangi bir şeye kesinlik verin ve aksi durumun imkansızlığını görün.
Eğer imkansız değilse gördüğünüz şey, vermiş olduğunuz kesinlikte bir eksiklik vardır.

Basit örnek :

2+2=4 kesin ise, 4 dışındaki tüm sayılar bu örnek için imkansızdır.

Kesinliğin gücü = imkansızlığın gücü

Eğer 2+2=4 kesin değil derseniz, 4 dışındaki cevaplar için imkansız deme şansınız olmaz.

Şimdi ATEİZM'in iddiasına bakalım.

Tanrı imkansızdır, tanrının var olmadığı kesindir. Kesinlik ve imkansızlık dengesi birbirini koruyor.

Bu kesinliği ve imkansızlığı bozacak bir güç de asla yoktur, her şey bu konuda güçsüz ve acizdir diyor.

Oldukça tutarlı...

Şimdi diğer görüşe bakalım...

Tanrı kesin vardır, tanrının var olmaması imkansızdır. Kesinlik ve imkansızlık dengesi birbirini koruyor.

Bu kesinliği ve imkansızlığı bozacak bir güç VARDIR. O da tanrıdır. Çünkü tanrının gücü her şeye yeter.

Şimdi sıkıntı var işte...

Şimdi kesinliği ve imkansızlığı bozacak bir gücü var ettiğiniz ve bu kesinlik ve imkansızlık da bu gücün varlığını etkiliyor.

Hani derler ya, suya ne kadar sert vurursanız size o sertlikte tepki verir diye.

Şimdi yarattığınız gücün etkisi yüzünden o gücü yok etmek zorundasınız.

Artık tanrı kesin var, olmaması imkansızdır gibi bir şey söylemeniz imkansız, bu durum da kesindir...

Tanrıyı var saydığınız an kesinlik diye bir olgudan bahsedemez, imkansızlıktan söz edemezsiniz. Buna tanrının olmamasının imkansızlığı da dahil...

Tanrı var veya tanrı olabilir diyorsanız, hiçbir konuda, hiçbir alanda kesinlik ve imkansızlık iddia edemez, zaman ötesi yani geçmişe dönük bile bir yargıda bulunamazsınız.

Çünkü tanrının geçmişi de değiştirme gücü vardır ve siz geçmiş olsa bile bir şeye kesinlik veremezsiniz.

Tanrı var diyorsanız, 2+2=4 'ten ahlaki yargılarınıza, gözle görünen her şeyden elinizdeki parmak sayısına kadar hiçbir konuda kesinlikten söz edemezsiniz.

Artık her şey mümkündür ve aksi durumun imkansızlığı mümkün değildir. (Bakın burada bile paradoks çıktı)

Neyse, kapanışı şununla yapalım, tanrının varlığında ortaya çıkan paradoks :

"Hiçbir şey kesin değildir." sözü doğru ise "Hiçbir şey kesin değildir." sözü de kesin değildir.

Eris Bey