TANRI HAKKINDA KANIT ÜZERİNE...

Tanrıya inanan veya inanmayan ve var olduğunu iddia eden ile var olmadığını iddia eden her iki tarafın da içinde bulunduğu büyük bir yanılgı vardır.

İddiaya göre bir kanıt talep etmemeleri.

Günlük olaylarda bile olayın şekline göre kanıt olarak sunulacak şeyler oldukça farklıdır. Bir cinayetin kanıtı için dna örneği, kamera kayıtları, görgü tanıkları kanıt olarak sunulurken; bir matematik probleminin kanıtı yine problem düzeyinde sayılar ve işlemler ile olacaktır.

Yani birinin matematik probleminin kanıtı için sizden dna örneği veya kamera kayıtları istemesi kadar saçma olan bir şey, TANRI İMKANSIZDIR dediğinizde sizden somut, elle tutulur, gözle görülür bir kanıt istemesidir.

Bu aklın yetersizliği durumunun kanıtıdır.

Olay veya iddia ile ilgili kanıt, yine o olay ve iddia ile orantılı bir kanıt veya aksi kanıt olmak zorundadır.

TANRI VAR veya TANRI YOK iddiasının, tanrı tanımına bakarak ortaya çıkardığımız sonuç, destekleyen veya aksi olan kanıtın maddesel olmadığını bize gösterir.

"TANRI YOK, al sana çuval içinde bir madde, bu da kanıtı." gibi bir beklenti içine girmek, hiçbir zaman gerçeğe ulaşamayacak olmamızın bir göstergesidir.

Tanrı nasıl ki tanımsal ve mantıksal bir iddiadır, bunun aksi kanıtı da aynı düzlemde tanımsal ve mantıksal olmalıdır.

Neyi sorguladığınızı bilmeden, onun varlığı veya yokluğu hakkında iddiada bulunmak, kanıt sunmak: boşa geçen bir süreç, anlamsız bir uğraş olacaktır.

Hala, tanrı yoksa kanıtın nedir diye sorarken bir fotoğraf veya deney tüpünden çıkacak bir madde bekleyenler ne yazık ki vardır.

Lütfen sorgulanan şeyin ne olduğunu, ona uygun kanıtın veya aksi kanıtın ne olabileceğini düşünün.

Din iddiaları gibi somut olaylar için somut kanıtlar gerekirken, tanrı gibi madde üstü bir tanım için ise madde üstü bir kanıt gerekmektedir. Aksi durum için de bu böyledir.


Eris Bey