30 dagen #‎GoBeKind challenge

Aan al mijn FB, Twitter en LinkedIn connecties: ik daag jullie uit! #‎GoBeKind‬

De komende dertig dagen zeg ik toe iedere dag iets voor een ander te doen, IEDERE DAG. Het hoeft niet groots te zijn, het hoeft geen geld te kosten, maar iets vriendelijks voor een ander die er niet om heeft gevraagd.

Geef de juf een kaartje dat je haar waardeert, een chocolaatje voor de dame die ook met slecht weer jouw post komt brengen, een bedankje aan de buschaufeur voor het veilige rijden, een bloemetje voor de bejaarde buurvrouw die weinig bezoek krijgt.

Ik vraag jullie te posten wat jij zelf hebt gedaan voor een ander (niet om op te scheppen, maar om een ander te inspireren). Laat weten als je meedoet met deze uitdaging en deel dit met jouw connecties, ook als je zelf niet mee kan doen. Ik hoop dat het weer wat gewoner gaat worden dat we de ander “zien” en ervaren hoe leuk het is om iets te geven.

Laten we kijken hoeveel positiviteit we samen kunnen creëren, veel succes.

Like what you read? Give Eva de la Mar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.