Happn, “See You There” ile spontane buluşmaları teşvik ediyor.

Gerçek hayatta yolunuzun kesiştiği kişileri bulmanızı sağlayan happn, online ortamda başlayan sohbeti yine offline dünyaya taşımayı teşvik ettiği “See You There” özelliğini bugünkü güncelleme ile yayına aldı. Bu güncelleme ile birlikte imaj değişikliğine de giden happn, yeni logosunda yine yolların kesişmesini vurguluyor.

Peki “See you there” nasıl çalışıyor?

Uygulamayı güncelledikten sonra giriş yaptığınızda bu ekranla karşılaşacaksınız.

İlgilendiğiniz aktiviteyi seçtiğinizde, yolunuzun kesiştiği profiller ilgilendiğiniz aktiviteyi 4 saat boyunca görüntüleyebilecek ve dilerlerse ilgilendiklerini belirtebilecekler.

Eğer fikrinizi değiştirdiyseniz tekrar profilinizde alt bantta ortadaki butona tıklayarak seçtiğiniz aktivite için arayışınızı sonlandırabilir veya farklı bir aktivite seçebilirsiniz.

Bu özelliğin özellikle spontane buluşmaları kolaylaştıracağını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Türkiye buna hazır mı? :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.