FATİH A.
FATİH A.

FATİH A.

Cânân dileyen dağdağa-i câna düşer mi, Cân isteyen endişe-i cânâna düşer mi;Girdik reh-i sevdaya cünûnuz.Bize namus lâzım değil, ey dil ki bu iş şâne düşer mi!.