De derde wereldoorlog: Een tikkende tijdbom.

“Ik weet niet met welke wapens de derde wereldoorlog uitgevochten zal worden, maar de vierde wereldoorlog wordt uitgevochten met stokken en stenen.”
(Albert Einstein)

Argumenten/ aanleidingen voor de mogelijkheid van een derde wereldoorlog:

- MH17

Het kwam allemaal erg dichtbij. Het vliegtuig dat in Oekraine neergeschoten werd met vele Nederlandse passagiers. Het vliegtuig werd neergeschoten door de Russen. Het is nu niet mogelijk om neutraal te blijven zoals Nederland in de eerste-en tweede oorlog grotendeels heeft kunnen blijven. Dit raakte de gehele Nederlandse bevolking. Dit raakte ook Obama. Obama en Rutte zijn in gesprek gegaan en daaruit concludeerden ze dat Rusland steeds te ver gaat op het gebied van bewapening en oorlogvoering.

Bron: Wikimedia

Op de afbeelding is de vliegroute van het vliegtuig de MH17 te zien.

- Aanslagen IS

De aanslagen van IS in Parijs zetten de spanningen verder op scherp in Syrië. De aanstichters van de aanslagen riepen dat ze de aanslagen hadden gepleegd voor Syrië.

- Oorlogen in Syrië en de Oekraïne.

Het is nog net niet uitgelopen tot een explosieve militaire escalatie tussen Rusland en de NAVO. Er wordt nu door de NAVO gewerkt aan de uitbreiding van een nucleair afweersysteem in o.a. Roemenië tegen Iran en Rusland. De installatie van dit afweersysteem is een directe bedreiging van Rusland.

- Het bouwen van de South-Stream pijpleidingen en het vervallen van dit idee.

De South stream pijpleidingen waren een alternatief van de pijpleidingen die door Oekraïne gingen. Er spelen zich conflicten in Oekraïne waarbij Rusland een grote rol speelt en daarom probeert Rusland naast de North-stream pijpleidingen nóg een pijpleiding te bouwen, namelijk : De South- Streampijpleidingen. Aan deze pijpleidingen zouden de Russen meebetalen.

Bron: Wikimedia

Op de bovenstaande afbeelding is de route te zien die de pijplijn zou hebben gehad.

Zoals ook te zien is, wordt Oekraïne vermeden.

”Als Europa niet wil dat dit project wordt uitgevoerd , dan voeren we het niet uit’ (Putin, 2016)

Maar Europa wilt dit eigenlijk wel, al helemaal na conflicten in Oost-Oekraïne. Europa zou liever niet afhankelijk zijn van Rusland en haar grondstoffen (gas). Het grote nadeel hieraan is dat in Europa de South-Stream pijpleidingen veel invloed hebben op de energiezekerheid. Waarom haalt Europa haar gas dan niet ergens anders? Dit is erg duur. Het Russische gas is goedkoper dan zoeken naar energie op een andere plek. Dus tegenover de onafhankelijkheid staat een pion in de economische crisis.

- Vredesakkoord over de wapenstilstand in Syrië ligt in duigen.

Doordat de Amerikaanse vliegmacht op zaterdag 17 september 2016 een Syrische legerpost bombardeerde met als gevolg de dood van 90 soldaten ligt het vredesakkoord tussen de VS en Rusland in duigen. Volgens het Pentagon gingen de Amerikaanse piloten ervan uit dat ze een legerpost van IS bombardeerden, maar dit was niet het geval. Rusland is woedend ondanks verschillende excuses van de Amerikanen. Rusland eist een spoedberaad. 
 
 “Het spoedoverleg vond plaats op aandringen van Rusland. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de aanval het akkoord met de Verenigde Staten over een staakt-het-vuren in Syrië in gevaar brengt. Volgens het ministerie moet geconcludeerd worden dat de VS in Syrië samenspannen met de terreurgroep islamitische Staat”.(Volkskrant, 2016)

Als antwoord op het bombardement maakt Rusland een raketsysteem operationeel die als bescherming moeten dienen tegen nieuwe bombardementen. China toont als waarschuwing aan de VS raketten die op de VS gericht staan. De VS en Rusland staan dus ondanks een vredesakkoord omtrent Syrië lijnrecht tegenover elkaar en China speelt ook nog een rol.

“Jammer genoeg is de wapenstilstand tot nu toe niet effectief geweest. Niettemin verliest Moskou niet de politieke wil om alles te doen om een politieke oplossing te vinden in Syrië.”( woordvoerder van het Kremlin, 2016)

- De Krim.

De Krim is erg belangrijk voor de Russen en dit heeft twee redenen. Ten eerste is de Krim oorspronkelijk van Rusland. Ten tweede worden er vanaf de Krim grote oorlogsvloten bestuurd, die Syrië in de gaten kunnen houden. Via verschillende acties wilden de Russen de Krim in beslag nemen, maar Oekraïne stemt hier natuurlijk niet zomaar mee in. Oekraine geeft Rusland een waarschuwing. Deze waarschuwing maakt duidelijk dat als Rusland weer een actie uitvoert zoals gebouwen bezetten, Oekraïne dit zal zien als een verzoek voor een oorlog. Na een referendum bij inwoners van de Krim ( 2014 ) bleek dat een enorm aantal stemde voor een aansluiting bij Rusland. Toch blijft de relatie tussen Rusland en de NAVO door conflicten die met de Krim te maken hebben erg stroef, dit komt met name omdat het tussen het leger en de separatisten erg onrustig blijft in Oekraïne .

- Een wapenwedloop

NAVO zit op het puntje van haar stoel, wanneer Putin vertelt over zijn plan over 40 nieuwe nucleaire raketten die hij bij zijn wapenarsenaal wilt voegen. Dit is niet zo gek, want de situatie in Oost- oekraine is in volle gang wanneer Putin dit vermeldt. Het antwoord van de NAVO hierop zijn oefeningen bij de grens van Rusland. Dit antwoord is misschien fel, maar niet onbegrijpelijk. Rusland heeft immers veel meer al op hun kerfstok staan, met name de strijd om de annexatie van de Krim. Daarnaast word er door Rusland steeds meer uitgegeven aan de defensie.

Putin liet in 2015 weten dat hij van plan was nieuwe wapens te ontwikkelen om het NAVO-raketschild te kunnen vernietigen. Daarna had Putin enorme kritiek op het NAVO-raketschild dat in gebruik is genomen in Roemenië. Het schild zou tegen Iran zijn gericht, maar de Russen zeggen daar niets van te geloven. Poetin vat dit niet goed op en ziet dit als een bedreiging.

- De algemene band tussen NAVO en Rusland verloopt dus niet soepel en al sinds de koude oorlog en de annexatie van de Krim blijven beide partijen wantrouwend over elkaar.

Artikel 5

Artikel 5 van de NAVO schrijft voor dat een aanval op een van de lidstaten een aanval op iedereen betekent, wat een oorlog met Rusland zou veroorzaken.

Bij al deze argumenten kan je er natuurlijk meer op ingaan en zal je nog meer aanleidingen kunnen vinden waardoor er een derde wereldoorlog uit zou kunnen breken. Dit zijn echter wel de hoofdredenen en hierbij de hoofdaanleidingen.

Argumenten en ontkrachtigingen voor de mogelijkheid van een derde

- Geen boosdoener.

Je wilt als overheid niet degene zijn die de boosdoener en aanleiding is van een wereldoorlog. Hierdoor is de kans dat een land begint met een globale oorlog klein.

- Negatieve gevolgen voor het handelssysteem.

Door een derde wereldoorlog zou de economie en het handelssysteem zoals wij het kennen flink negatief veranderen. De grote bedrijven zijn afhankelijk van elkaar en die afhankelijkheid zou verloren gaan als de samenwerking tussen landen in het algemeen ook verloren gaat. Daarnaast zijn verschillende landen dankzij handel en kapitalisme erg rijk. Hoe rijker een bevolking hoe tevredener in het algemeen. Als een volk zich achtergesteld voelt zullen ze sneller in opstand komen.

- Social media als muur tussen propaganda en ontvanger.

Propaganda zoals we kennen uit de eerste-en tweede wereldoorlog was effectiever dan dat het nu zou zijn. Door de komst van social media staan mensen van verschillende nationaliteiten dichtbij elkaar. Daarnaast kan je veel meer onderzoeken en vinden over politieke leiders waardoor propaganda beelden minder sterk over zullen komen.

-Invloed van de Petrodollar.

China, Rusland en Iran ontwijken de petrodollar en zullen zelf zonder veel schade op te lopen, de Petrodollar “onschadelijk” maken. Hierdoor zullen de VS onderuitgaan door grote schulden. Het nadeel aan het “onschadelijk” maken van de Petrodollar is dat er enorm grote schulden hieraan verbonden zijn en vooral het Westen zou kampen met financiële problemen. De VS zullen ontmanteling zomaar toelaten en er alles aan doen om de Petrodollar te houden, want de Petrodollar levert de VS een machtspositie op.

Met het behouden van de Petrodollar en de machtspositie zullen de VS echter wel de oorlogsindustrie en terrorisme helpen.

De invloed van de Petrodollar kan je zowel gebruiken om een reden te geven voor een derde wereldoorlog, maar je kan het ook gebruiken om aan te geven dat een derde wereldoorlog niet erg waarschijnlijk is.

Conclusie:

Zoals je kunt zien wegen de argumenten-voor, zwaar tegenover de argumenten-tegen de mogelijkheid en aanleidingen van een derde wereldoorlog. Daarnaast is één van de tegenargumenten namelijk de Petrodollar ook een argument die je voor kunt gebruiken. De voor-argumenten laten duidelijk zien dat het uitbreken van een derde wereldoorlog een kwestie van tijd is.

De boosdoeners van de derde wereldoorlog zouden dan hoogstwaarschijnlijk de VS en Rusland zijn. En de aanleiding zou te maken hebben met Oost-Oekraïne en de aanpak van de Russen. Hierbij hebben we het over : De aanvallen van IS, MH17, oorlogen in Syrië en Oekraïne, South-Stream pijpleidingen, het vredesakkoord dat in duigen ligt, Artikel 5 van de NAVO, conflicten rondom de Krim en de annexatie van de Krim , de Petrodollar en een wapenwedloop tussen de NAVO en Rusland.

Sommigen zullen de derde wereldoorlog zien als een tweede koude oorlog, omdat in de derde wereldoorlog de wapenwedloop tussen de NAVO en Rusland ook een grote rol zullen spelen. Maar er zal een oorlog plaatsvinden. Veel landen zullen er bij betrokken zijn politiek, economisch en cultureel.