Colours Of Ostrava : Tsjechie

Aan de grens met Polen in een regio wiens naam is Slesia, vindt er plaats Ostrava. Deze stad is erg belangrijk voor haar mijnrijkdom en in principe is haar enig activiteit.

Onlangs hebben zij een festival hersteld : “Colours Of Ostrava”. Het geschiedent in een mijncomplex dat was verlaten, en nu is aan het een van de grootste festivals in middeleuropa organiseren. Het festival is veel ongelijksoortig voor het muziek, inderdaad kunnen we in het Jamiroquai, Norah Jones, Justice en ALT-J vinden. Eenvoudig spectaculair.

Het festival duurt vier dagen (van 19 tot 22 juli) en is meer voor Tsjechs dan voor een denkbaar internationaal audience.

Like what you read? Give Ubidaru a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.